í   Ve středu 8. listopadu proběhla na naší škole stáž NPI určená pro pedagogy, školní psychology a koordinátory podpory nadání na základních školách. Účastnící interaktivního semináře se podívali na výuku Anglického i Českého jazyka, Informatiky a seznámili se s koncepcí podpory nadání na 1. stupni.

   Kupříkladu měli možnost stát se studenty bradavické Školy čar a kouzel a projít si nabídku tamějších čtrnácti vyučovacích předmětů. Tj. splnit si na stanovištích úkoly z oblasti logiky, matematiky, mindfullness, čtenářské gramotnosti, badatelství či verbální složky. Jednalo se o vyučovací hodinu pro děti ze třetích tříd, kterou vedli jejich spolužáci ze třetího až osmého ročníku. Mentory se staly zejména děti docházející na Skupinky (výuku pro nadané) a jejich cílem bylo rozvíjet své komunikativní a sociální kompetence. Úkolem třeťáků bylo zaměřit svoji pozornost k objevení oblasti, v níž se jim daří a může být jejich silnou stránkou.

   Forma vrstevnického učení se potvrdila jako smysluplná, stážisté ocenili práceschopnost i nadšení dětí a zejména obdivuhodný přístup mentorů. Taková empatie, odborné a srozumitelné předávání svých vědomostí, vzbuzování zájmu o dané téma se běžně nevidí. Lektorský tým (K. Križanová a R. Standarová) ze srdce děkuje všem mentorům za jejich čas, sdílení svých vědomostí a schopností, za inspiraci a předávání radosti z objevování světa.