V pátek 3. listopadu byly již po jedenácté slavnostně vyhlášeny ceny Technologické agentury ČR za aplikovaný výzkum. Absolutním vítězem v kategorii Společnost se stalo Invenio – online aplikace, která umožňuje identifikaci nadaných a mimořádně nadaných dětí. Garantkou a vedoucí projektu je docentka Šárka Portešová, na vývoji diagnostického systému spolupracuje FSS MUNI a JAMU, dalšími spolupracovníky jsou např. JCMM a Bioscop.
   Naše škola se do projektu zapojila již třikrát, neb rozvoj nadání je jednou z priorit Kuldovky. Kupříkladu během října proběhlo testování nadání v oblasti matematických schopností u dětí z prvního ročníku, které absolvovaly dva subtesty v rámci aplikace Nadaný prvňáček. Velmi si ceníme spolupráce s rodiči, kteří s testováním souhlasili a své děti do projektu zaregistrovali, (výsledky se dozví během příštího týdne).
   Dětí s mimořádným nadáním je v populaci kolem 3 %, avšak těch diagnostikovaných je dle Invenia pouhých 1 120. Je více než zřejmé, že ocenění dostal smysluplný projekt a Kuldovka celému týmu ze srdce blahopřeje.