Třeťáci se v předmětu Člověk a jeho svět zabývají druhy map, jejich měřítkem a legendami. Poslední vyučovací hodinu vedl žák. který práci s mapou perfektně ovládá a umí ji použít v běžném životě. Svým spolužákům vysvětlil, k čemu je buzola, co na ní vše vidí, jak díky ní zorientují mapu, aby na výletě nezabloudili. Perfektní prezentace, pět bodů pro Nebelvír!