Čtyřčlenný tým žáků 4. třídy se 3. května 2023 zúčastnil Speciální olympiády konané na základní škole Bosonožská v Brně – Starém Lískovci. Na osmi stanovištích úspěšně splnili různorodé úkoly, v nichž si ověřili své schopnosti spolupráce, prostorové orientace, porozumění textu, obratnosti, logického myšlení a podobně zábavnou aktivní formou. Pizza na zpáteční cestě byla třešničkou na dortu vydařené akce.