Děti ze druhého a třetího ročníku měly možnost prožít další ročník Noci s Andersenem. Pedagogický tým si z nabízených témat vybral ilustrátorku Helenu Zmatlíkovou, děti se s jejím stylem kresby a jí ilustrovanými tituly postupně seznamovaly na deseti stanovištích. Kupříkladu se proměnily v kocourka Modroočka a ve ztěmnělé třídě se pokusily tiše proplést provázkovým labyrintem. Nebo s pomocí zpětného zrcátka samostatně cestovaly za dědečkem a babičkou jako malý Honzík, na jiných stanovišti pro změnu vyrobily papírové letadélko Káně, zhlédly Štuclinku a Zachumlánka, jehož příběh přenesly do tzv. rybí kosti. Jinde obálky knih yyjadřovaly pomocí citoslovcí, pokusily se o  tvorbu dadaistického textu, zahrály si Kimovku a načítaly kapitolu Dětí z Bullerbynu. 
   Po společné večeři a čtení se nakonec podařilo všem usnout.:) Dětem se možná zdálo o některé z postaviček paní Heleny Zmatlíkové, kdo ví. Ale díky prožitku formou hry si její jméno a obrázky uchovají v paměti napořád.