Deváťáci se dnes v hodině španělštiny vrátilli do raného dětštví. Vzájemně si dávali pokyny a podle nich kreslili obrázky. Využili přitom své čerstvě nabyté znalosti předložek a příslovcí místa (las preposiciones de lugar). Byla to zábava!