7. B

Třídní učitelka: Mgr. Silvie Frimlová

Telefonní kontakt: 545 425 068

Zástupce třídního učitele: Mgr. Kateřina Bradnová

Asistenti pedagoga: Mgr. Kateřina Bradnová, Mgr. Jiří Bachroň, Kateřina Glosová

O třídě:  Jsme velmi pestrá třída. Všichni říkají, že jsme ďáblové, ale my jsme velká zlatíčka. Naší kmenovou třídou je letos učebna fyziky. S učením nám pomáhají tři asistenti, vždy nám pomůžou. Umíme vyjádřit své názory nejen na učitele. Vždy spolupracujeme, máme se rádi a jsme velmi dobří kamarádi. 7. B.