7. B

Třídní učitel: Mgr. Tomáš Honajzer

Telefonní kontakt: 545 425 073

Zástupce třídního učitele: Mgr. Lenka Mrhačová

O třídě:
Tak jsme zase o rok starší, zkušenější a moudřejší. Někteří (zejména rodiče) o tom teda občas pochybují, ale my máme jasno. 🙂 Poté, co jsme loni vytvořili nový kolektiv, jsme se už stihli pořádně poznat, a tak věříme, že Ietos potáhneme od začátku do konce za jeden provaz. Nebude to vždy jednoduché, ale dáme do toho vše. Jak můžete vidět na fotce níže, naši partu tvoří 12 chlapců a 11 dívek, což dává dohromady 23 jedinečných osobností.