7. A

Třídní učitel: Mgr. Marián Čepil

Telefonní kontakt: 545 425 071

Zástupce třídního učitele: Mgr. Jiří Bachroň

Asistent pedagoga: Mgr. Jiří Bachroň

O třídě:
V naší třídě 7. A je hodně kluků a holek je jen pár. Jsme docela obyčejná třída s různými zájmy a povahami. Přesto se doplňujeme a dokážeme spolu výcházet a pomáhat si. Občas nedáváme pozor a vymýšlíme, jak si zkrátit pro nás nekonečně dlouhé vyučovací hodiny. V hodinách nám velmi pomáhá pan asistent, který je velmi ochotný a naslouchá nám. Někdy to s námi je těžké, ale přesto to s námi pan učitel nevzdává a to si na něm ceníme. Dokážeme se s ním i pobavit a jsme rádi, že nás plno věcí naučil a stále učí.