6. B

Třídní učitel: Mgr. Tomáš Honajzer

Telefonní kontakt: 545 425 073

Zástupce třídního učitele: Mgr. Lenka Mrhačová

O třídě: Naše představení začneme základními počty: v naší třídě najdete 10 dívek, 13 chlapců a 1 učitele. Byť jsme se zpočátku příliš neznali, stačilo nám pár týdnů k tomu, abychom vytvořili (i díky adapťáku) správný kolektiv. Nepochybujeme proto, že si šestý ročník užijeme se vším všudy.