6. A

Třídní učitelka: Mgr. Monika Viktorová

Telefonní kontakt: 545 425 065

Zástupce třídního učitele: Mgr. Olena Vasylieva

Asistenti pedagoga: Mgr. Kateřina Bradnová a Bc. Barbora Lysoňková

O třídě:
Už jsme na druhém stupni, jsme 6. A! Čeká nás spousta zážitků, kromě učení a získávání nových znalostí a dovedností pojedeme na adaptační kurz do Březové, užijeme si projektové dny, podíváme se na dravé ptactvo, těšíme se na Vánoce…. Také si vyrazíme na školní výlet a užijeme Týden dětské radosti na konci školního roku. Akcí bude hodně! Jsme fajn parta a máme vždycky dobrou náladu 🙂