3. B

Třídní učitelka: Mgr. Martina Machajová, Ph.D.

Telefonní kontakt: 545 425 064

Zástupce třídního učitele: Mgr. Hana Němečková

Asistent pedagoga: Renata Menšíková, DiS.

O třídě: