2. B

Třídní učitelka: Mgr. Martina Machajová, PhD.

Telefonní kontakt: 545 425 064

Zástupce třídního učitele: Mgr. Hana Němečková

Asistent pedagoga: Renata Menšíková, DiS.

O třídě: Ahoj všichni! Vítá Vás 2.B – indiánský kmen, jeden tým! Navzájem si pomáháme a jsme kamarádi. Jsme často veselí a umíme si vzájemně pomáhat. Nasloucháme jeden druhému, naší paní učitelce a paní asistentce. Těšíme se na další zábavné činnosti i nové informace, které nás dále rozvíjí a obohacují.