Mgr. Lenka Mrhačová

Na Tyršově základní škole působím jako zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň a také jako učitelka přírodopisu, výchovy ke zdraví a jako vychovatelka ŠD.Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity obor učitelství přírodopisu a výchovy ke zdraví. Na práci s dětmi si velice cením, že je plná nových výzev a její rozmanitosti. Každý den je jiný a přináší nové příležitosti k rozvoji. Celý život žiji ve své rodné vesnice, kde se zapojuji do pořádání akcí pro veřejnost. Volný čas ráda trávím s rodinou nebo přáteli v přírodě. Ze sportovních aktivit preferuji jízdu na kole.