Třeťáci vyrazili na dopravní hřiště na Riviéře, aby se naučili, jak se bezpečně pohybovat nejen po brněnských cestách a dalších komunikacích.