Žákovský parlament Coolďáci se nedávno zapojil do večerní akce Druhá tvář Kuldovky. Ta proběhla v rámci oslav 90. výročí založení naší školy a mladší parlamenťáci se rozhodli zase něco podniknout pro děti, které to se vzděláváním nemají zrovna jednoduché.
Připravili si fotogalerii ze tří dřívějších akcí pro Mary´s Meals, tj. ze Stonožkové výzvy a dvou Batůžkových projektů Ale hlavně na návštěvníky čekal stánek s propagačními materiály o Mary´s Meals a kasička na dobrovolné příspěvky. Tu obsluhovala naše úžasná a milá paní vedoucí školní jídelny a podařilo se jí vybrat naprosto neuvěřitelnou částku! Naším cílem bylo vybrat na školní obědy alespoň pro jedno potřebné dítko, avšak díky štědrosti všech dárců má stravování v místě vzdělávání zajištěno dokonce 17 dětí! Výše dobrovolných příspěvků totiž byla neuvěřitelných 7 920-, Kč! Ze srdce vám děkujeme!