Děti ze 3. A měly jako týdenní téma VODU. Spolužákům prezentovaly pokusy s vodou a seznámily se tak s pojmy jako hustota, tlak, odpor či statická elektřina. Závěrečný pokus o anomálii vody jim předvedla paní zástupkyně.