Ve středu 10. 5. začala naše cesta za poznáním přírody Českomoravské vrchoviny. Spolu s žáky sedmých ročníků jsme se přemístili vlakem do Zubří nedaleko Nového Města na Moravě. Již cestou jsme se mohli kochat krásou Vysočiny. Když jsme dorazili do Zubří, ubytovali jsme se v rekreačním středisku, které se nachází v těsném sousedství Zuberského rybníka. Po prohlídce střediska se žáci rozdělili do 5 pracovních skupin a vzápětí jsme se pustili do práce. Děti se během tří dnů v jednotlivých pracovních blocích naučily vnímat přírodu všemi smysly, pracovat s přírodninami, poznávat ekosystémy, spolupracovat při různých hrách, využít v praxi své dovednosti, hledat informace v odborné literatuře a učily se také orientovat v terénu. Všechny získané informace byly dětmi svědomitě zapsány do badatelských deníků. V pátek 12. 5. jsme se obohaceni o nové zkušenosti, dovednosti a zážitky vrátili zpět do Brna.