Druháci na výstavě hospodářských zvířat

   Na konce dubna se děti ze třídy 2. A zajely podívat na Národní výstavu hospodářských zvířat. Hnedle v prvním pavilonu se paní učitelka zamilovala do přítomných telátek, děti byly pro změnu paf z velikosti a hmotnosti býků, takže nakonec musela paní asistentka všem opakovaně vysvětlovat, že si žádné přítomné zvíře opravdu nemůžeme koupit a vzít si domů. Což nebylo jednoduché, protože na několika kójích byla cedule „na prodej“.laughing

   Ve stájích děcka pobíhala od boxu k boxu a nebyla s to si vybrat, který kůň je ten nej. Nakonec to vyhrálo hříbátko, které zrovna začalo od kobyly sát mléko a doják byl na světě. Prohlídku jsme zakončili v expozici myslivosti, kde kluky zaujaly především lovecké zbraně a holčičky vycpaniny. Návštěvu výstavy vám můžeme rozhodně doporučit!