Dnes je 07. 08. 2022
Svátek má Lada
Asynchronous e-learning system

Volitelné předměty

Volitelné

 • Angličtina hrou

Volitelnou angličtinu vyučujeme v 1. a 2. třídě.

 • Badatelský seminář

 • Člověk a zdraví

 • Čtení s porozuměním

Jedná se předmět, který nabízíme žákům prvního a druhého ročníku jako jeden z volitelných předmětů podle nového Školního vzdělávacího programu. Je dotován jednou hodinou týdně.

 • Domácnost

 • Fyzikální praktika

 • Komunikační technologie

 • Osobnostní a sociální výchova

Předmět určený pro žáky 5. ročníku.

 • Programování a robotika

 • Přírodovědná praktika

Nový předmět vyučovaný v 5. ročníku v dělených skupinách s hodinovou dotací 1 hodiny týdně.

 • Přírodovědný seminář

Tento předmět je od školního roku 2013/2014 v nabídce volitelných předmětů pro žáky 7. ročníku. Vyučuje se ve dvouhodinovém bloku. Alternativou jsou Fyzikální praktikum a Informatika.