Dnes je 30. 07. 2021
Svátek má Bořivoj
Asynchronous e-learning system

Volitelné předměty

Volitelné

  • Angličtina hrou

Volitelnou angličtinu vyučujeme v 1. a 2. třídě.

  • Čtení s porozuměním

Jedná se předmět, který nabízíme žákům prvního a druhého ročníku jako jeden z volitelných předmětů podle nového Školního vzdělávacího programu. Je dotován jednou hodinou týdně.

  • Fyzikální praktika

  • Osobnostní a sociální výchova

Předmět určený pro žáky 5. ročníku.

  • Programování a robotika

  • Přírodovědná praktika

Nový předmět vyučovaný v 5. ročníku v dělených skupinách s hodinovou dotací 1 hodiny týdně.

  • Přírodovědný seminář

Tento předmět je od školního roku 2013/2014 v nabídce volitelných předmětů pro žáky 7. ročníku. Vyučuje se ve dvouhodinovém bloku. Alternativou jsou Fyzikální praktikum a Informatika.