Dnes je 26. 09. 2022
Svátek má Andrea
Asynchronous e-learning system

Zápis do 1. třídy

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

PO ROZVOLNĚNÍ HYGIENICKÝCH A MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ UPRAVUJEME TERMÍN ZÁPISU DO 1. TŘÍD A TO TAKTO:

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zápis do 1. tříd na školní rok 2022/23 se bude konat
v termínu od 28. do 29. dubna 2022.

ve čtvrtek od 14:30 do 18:00 hod.

(netradiční zápis s Rumcajsem, Mankou a Cipískem)

a v pátek od 14:30 do 16:30 hod.
(tradiční zápis).

 

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

 

V Brně probíhá elektronický zápis do 1. tříd. Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí na adrese:

http://zapisdozs.brno.cz

Pro hladký průběh zápisu bude na začátku dubna spuštěn rezervační systém pro objednání termínu zápisu Vašeho dítěte v naší škole. Rezervujte si proto termín zde. Více informací tomu, jak si rezervovat termín naleznete zde

 

Jak úspěšně zvládnout zápis krok za krokem:

 1. V termínu od 1. 1. 2022 musí zákonný zástupce vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách zapisdozs.brno.cz. Spolu s touto žádostí bude dítěti vygenerován kód, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost pak vytisknete a přinesete s sebou na zápis. Je nutné, aby žádost byla podepsána oběma zákonnými zástupci. S žádostí potvrdíte také Informovaný souhlas, který se letos již netiskne. 
 2. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si žádost o přijetí sepsat a vytisknout u nás ve škole ve čtvrtek 21. 4. - domluvte se předem  telefonicky s p. zástupcem Horáčkem na na čísle 545 425 062.
 3. Nemůžete-li se v uvedených termínech k zápisu dostavit, domluvte si telefonicky náhradní termín nejpozději do 25. dubna 2022 na tel. čísle 545 425 061-3.
 4. K ZÁPISU SI MUSÍTE S SEBOU PŘINÉST:
 • rodný list dítěte
 • platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
 • vytištěnou žádost k přijímacímu řízení (viz bod 1 výše)
 • má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
 • byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu

Více obecných informací k zápisu a spádovost si můžete přečíst zde.

 

 • Děti, které měly loni odklad, se musí dostavit k zápisu také, ale nemusí jej celý absolvovat, stačí, když se s rodiči nahlásí u služby v sále. Samozřejmě, pokud by si děti chtěly projít stanoviště, klidně mohou.  
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, dovolujeme si Vás upozornit, že žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu, tedy 28. nebo 29. dubna 2022. Po tomto termínu již není možné žádost o odklad přijmout. Vzhledem k pozdějšímu termínu zápisu do 1. třídy je vhodné s žádostí o odklad přinést i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, aby mohla být žádost o odklad vyřízena v co nejkratší době.
  Zvažujete-li odklad školní docházky u svého dítěte, objednejte se do poradny co nejdříve, protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.
 • Žádáme zákonné zástupce, kteří budou žádat o odklad zahájení školní docházky, aby tak učinili výhradně ve své spádové škole.

 • Seznam přijatých zájemců bude zveřejněn na venkovní nástěnce školy a na webových stránkách nejpozději do 30 dnů od ukončení přijímání žádostí.

 • Schůzka rodičů a přijatých žáků s vyučujícími se uskuteční pravděpodobně začátkem června. O termínu budete informováni prostřednictvím elektronické pošty a našich webových stránek.

 • Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat dvě 1. třídy.

 [19. 4. 2022 10:44:57] [Michaela Jedličková]

Seznam dokumentů:

Řadit dle:

Jméno ] [ Datum ] [ Typ ] [ Velikost ]