Dnes je 26. 10. 2021
Svátek má Erik
Asynchronous e-learning system

Zápis do 1. třídy

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci dochází k následujícím úpravám v organizaci zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022:

 

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) a to na dobu

od pondělí 19. 4. 2021 do pátku 23. 4. 2021

ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY DODRŽOVALI VÝŠE UVEDENÝ TERMÍN PŘIJÍMANÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ.
NEPOSÍLEJTE A NENOSTE NÁM PROSÍM ŽÁDOSTI DŘÍVE. DĚKUJEME.

PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK SI VYBERTE JEDNU Z NÁSLEDUJÍCÍH MOŽNOSTÍ:

1. Elektronicky emailem na adresu posta@zskuldova.cz  (rozhodující je termín doručení) od pondělí 19. 4. 2021 do pátku 23. 4. 2021.

Při podání žádosti musíte být identifikováni tzn. jsou dvě možnosti:
 • BUĎ bude žádost podepsána elektronickým podpisem - POZOR! podpis musí být váš osobní (fyzická osoba), nikoli případný podpis, který používáte jako zaměstnanci firmy
 • NEBO žádost musí obsahovat kopii Vašeho občanského průkazu a na této kopii bude napsáno "poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována" a Váš podpis

2. Elektronicky datovou schránkou (ID schránky školy je n4h3v2b) od pondělí 19. 4. 2021 do pátku 23. 4. 2021.
 • POZOR - musíte vlastnit svoji osobní datovou schránku (fyzická osoba), nelze zasílat prostřednictvím datové schránky vašeho zaměstnavatele, pak bychom opět požadovali kopii Vašeho OP a je tedy jednodušší rovnou poslat mailem podle předchozí možnosti
 
3. Běžnou poštou (rozhodující je termín doručení) od pondělí 19. 4. 2021 do pátku 23. 4. 2021. Na obálku prosím napište viditelně heslo "ZÁPIS" (můžete také vhodit v obálce s nápisem "ZÁPIS" přímo do schránky školy umístěné u vchodu do školy), ale opět Vás musíme identifikovat, tedy nastávají dvě možnosti:
 • BUĎ bude žádost opatřena notářsky ověřeným podpisem jednoho ze zákonných zástupců
 • NEBO žádost bude doplněna o kopii občanského průkazu (případně jiného dokladu totožnosti v případě cizinců apod.) a na té kopii bude napsáno "poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována" a Váš podpis
4. Osobně ve škole a to na vrátnici školy opět od pondělí 19. 4. 2021 do čtvrtka 22. 4. 2021 vždy v době od 7.00 do 15.00 hod. S sebou si vezměte originál rodného listu dítěte a Váš platný OP. Při předání ověříme Vaši totožnost a zkontrolujeme uvedené údaje.
5. V době individuální konzultace - pokud máte zájem o osobní setkání, můžete přihlášku přinést osobně od úterý 20. 4. do čtvrtka 22. 4. 2021 vždy od 14:30 do 16:30 hod. Na tuto individuální konzultaci je možné se dostavit i s dítětem a konzultovat s učitelkami 1. stupně např. školní zralost dítěte. Rezervovat termín si můžete zde. Více informací tomu, jak si rezervovat termín naleznete zde (zajímá Vás pouze první část textu - průběh zápisu bohužel bude jiný díky nouzovým opatřením). 

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Co musí obsahovat obálka s dokumenty k zápisu:

 1. Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí do ZŠ na adrese: https://zapisdozs.brno.cz
 2. Obálka musí obsahovat:
  - vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí z webu https://zapisdozs.brno.cz, včetně podepsané přílohy "Informační povinnost", nejlépe oběma zákonnými zástupci
  - kopii rodného listu dítěte, na které bude napsán text: „Souhlasím s užitím pro účely zápisu do 1. třídy." a připojen podpis zákonného zástupce (tato kopie slouží jen pro kontrolu totožnosti dítěte a zákonných zástupců - škola prohlašuje, že po skončení správního řízení budou všechny kopie rodných listů skartovány).
  - vyplněný dodatek k žádosti s doplňujícími informacemi o zájemci o přijetí, ke stažení zde
  - potvrzení o trvalém bydlišti dítěte ve spádové oblasti - pouze v případě, pokud došlo ke změně bydliště po 1. 4. 2021 (škola disponuje výpisem žáků ze spádové oblasti z matriky k tomuto datu)
  O zaevidování žádosti o přijetí budete informováni mailem na kontaktní adresu z žádosti.
 3. VŠECHNY PŘÍLOHY PROSÍM OPRAVDU SKENUJTE, FOTOGRAFIE Z MOBILU JSOU VE VALNÉ VĚTŠINĚ NEPOUŽITELNÉ - DĚKUJEME.
 4. Pokud zvažujete odklad školní docházky, dovolujeme si Vás upozornit, že žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu, tedy v týdnu od 19. do 23. dubna 2021. Po tomto termínu již není možné žádost o odklad přijmout. Vzhledem k pozdějšímu termínu zápisu do 1. třídy je vhodné s žádostí o odklad přinést i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, aby mohla být žádost o odklad vyřízena v co nejkratší době.
 5. Žádáme zákonné zástupce, kteří budou žádat o odklad zahájení školní docházky, aby tak učinili výhradně ve své spádové škole.
 6. Seznam přijatých zájemců bude zveřejněn na venkovní nástěnce školy a na webových stránkách nejpozději do 30 dnů od ukončení přijímání žádostí.
 7. Schůzka rodičů a přijatých žáků s vyučujícími se uskuteční po znovuotevření provozu základních škol, o termínu budete informováni prostřednictvím elektronické pošty a našich webových stránek.
 8. Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat dvě 1. třídy.
 9. Více obecných informací k zápisu a spádovost si můžete přečíst zde.
 10. Kritéria k zápisu do 1. třídy si můžete přečíst zde.
 11. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si dokumenty k zápisu vyplnit a vytisknout u nás ve škole v úterý 20. 4. - domluvte se telefonicky s p. zástupcem Horáčkem na na čísle 545 425 062. Čiňte tak pouze v nejnutnějších případech z důvodu zajištění bezpečnosti Vás i našich zaměstnanců.

 

 

Níže naleznete původní znění pozvánky na zápis, které již nyní není platné.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. tříd na školní rok 2021/22 se bude konat v termínu od 22. do 23. dubna 2021.

ve čtvrtek od 14:30 do 17:30 hod.

(netradiční zápis s Krtečkem)

a v pátek od 14:30 do 16:30 hod.
(tradiční zápis).

 

Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Dny otevřených dveří se budou konat v závislosti na aktuálních mimořádných opatřeních:

14. 1. 2021 a 10. 2. 2021 vždy od 8:00 do 12.00 hod. s možností nahlédnout do výuky,

a 10. 2. 2021 od 14:00 do 16:00 hod. s možností rozhovoru s učitelkou 1. třídy.

31. 3. 2021 od 15.00 do 17.00 proběhne setkání učitelek 1. stupně s budoucími prvňáčky a jejich rodiči „Společně to zvládneme". 

Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky. 

Již šestým rokem probíhá v Brně elektronický zápis do 1. tříd. Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí na adrese:

http://zapisdozs.brno.cz

Pro hladký průběh zápisu bude na začátku dubna spuštěn rezervační systém pro objednání termínu zápisu Vašeho dítěte v naší škole. Rezervujte si proto termín zde. Více informací tomu, jak si rezervovat termín naleznete zde

Jak úspěšně zvládnout zápis krok za krokem:

 1. V termínu od 1. 1. 2021 musí zákonný zástupce vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách zapisdozs.brno.cz. Spolu s touto žádostí bude dítěti vygenerován kód, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost pak vytisknete a přinesete s sebou na zápis. Je nutné, aby žádost byla podepsána oběma zákonnými zástupci.
 2. Doma si také může vyplnit zápisní lístek (ke stažení zde) a přinést s sebou k zápisu (vyplňujte pouze zelená pole, ale není nutné zápisový lístek tisknout barevně).
 3. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si žádost o přijetí sepsat a vytisknout u nás ve škole ve čtvrtek 8. 4. v době od 12.30 do 15.00 hod. v kanceláři ZŘŠ. Zápisní lístek si pak můžete vyplnit ručně přímo u zápisu.
 4. K ZÁPISU SI MUSÍTE S SEBOU PŘINÉST:
 • rodný list dítěte
 • platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
 • vytištěnou žádost k přijímacímu řízení (viz. bod 1 výše) a zápisní lístek (viz bod 2. výše)
 • má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
 • byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu

Více obecných informací k zápisu a spádovost si můžete přečíst zde.

 

Děti, které měly loni odklad, se musí dostavit k zápisu také, ale nemusí jej celý absolvovat, stačí, když se s rodiči nahlásí u služby v sále. Samozřejmě, pokud by si děti chtěly projít stanoviště i letos, klidně mohou.  

Nemůžete-li se v uvedených termínech k zápisu dostavit, domluvte si telefonicky náhradní termín nejpozději do 19. dubna 2020 na tel. čísle 545 425 061-3.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, dovolujeme si Vás upozornit, že žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu, tedy 22. nebo 23. dubna 2021. Po tomto termínu již není možné žádost o odklad přijmout. Vzhledem k pozdějšímu termínu zápisu do 1. třídy je vhodné s žádostí o odklad přinést i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, aby mohla být žádost o odklad vyřízena v co nejkratší době.

Zvažujete-li odklad školní docházky u svého dítěte, objednejte se do poradny co nejdříve, protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.

 

 


[4. 5. 2021 12:26:14] [Michaela Jedličková]

Seznam dokumentů:

Řadit dle:

Jméno ] [ Datum ] [ Typ ] [ Velikost ]