Dnes je 24. 02. 2021
Svátek má Matěj
Asynchronous e-learning system

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. tříd na školní rok 2021/22 se bude konat v termínu od 22. do 23. dubna 2021.

ve čtvrtek od 14:30 do 17:30 hod.

(netradiční zápis s Krtečkem)

a v pátek od 14:30 do 16:30 hod.
(tradiční zápis).

 

Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Dny otevřených dveří se budou konat v závislosti na aktuálních mimořádných opatřeních:

14. 1. 2021 a 10. 2. 2021 vždy od 8:00 do 12.00 hod. s možností nahlédnout do výuky,

a 10. 2. 2021 od 14:00 do 16:00 hod. s možností rozhovoru s učitelkou 1. třídy.

31. 3. 2021 od 15.00 do 17.00 proběhne setkání učitelek 1. stupně s budoucími prvňáčky a jejich rodiči „Společně to zvládneme". 

Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky. 

Již šestým rokem probíhá v Brně elektronický zápis do 1. tříd. Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí na adrese:

http://zapisdozs.brno.cz

Pro hladký průběh zápisu bude na začátku dubna spuštěn rezervační systém pro objednání termínu zápisu Vašeho dítěte v naší škole. Rezervujte si proto termín zde. Více informací tomu, jak si rezervovat termín naleznete zde

Jak úspěšně zvládnout zápis krok za krokem:

  1. V termínu od 1. 1. 2021 musí zákonný zástupce vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách zapisdozs.brno.cz. Spolu s touto žádostí bude dítěti vygenerován kód, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost pak vytisknete a přinesete s sebou na zápis. Je nutné, aby žádost byla podepsána oběma zákonnými zástupci.
  2. Doma si také může vyplnit zápisní lístek (ke stažení zde) a přinést s sebou k zápisu (vyplňujte pouze zelená pole, ale není nutné zápisový lístek tisknout barevně).
  3. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si žádost o přijetí sepsat a vytisknout u nás ve škole ve čtvrtek 8. 4. v době od 12.30 do 15.00 hod. v kanceláři ZŘŠ. Zápisní lístek si pak můžete vyplnit ručně přímo u zápisu.
  4. K ZÁPISU SI MUSÍTE S SEBOU PŘINÉST:
  • rodný list dítěte
  • platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
  • vytištěnou žádost k přijímacímu řízení (viz. bod 1 výše) a zápisní lístek (viz bod 2. výše)
  • má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
  • byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu

Více obecných informací k zápisu a spádovost si můžete přečíst zde.

 

Děti, které měly loni odklad, se musí dostavit k zápisu také, ale nemusí jej celý absolvovat, stačí, když se s rodiči nahlásí u služby v sále. Samozřejmě, pokud by si děti chtěly projít stanoviště i letos, klidně mohou.  

Nemůžete-li se v uvedených termínech k zápisu dostavit, domluvte si telefonicky náhradní termín nejpozději do 19. dubna 2020 na tel. čísle 545 425 061-3.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, dovolujeme si Vás upozornit, že žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu, tedy 22. nebo 23. dubna 2021. Po tomto termínu již není možné žádost o odklad přijmout. Vzhledem k pozdějšímu termínu zápisu do 1. třídy je vhodné s žádostí o odklad přinést i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, aby mohla být žádost o odklad vyřízena v co nejkratší době.

Zvažujete-li odklad školní docházky u svého dítěte, objednejte se do poradny co nejdříve, protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.

 

 


[14. 1. 2021 09:28:33] [Michaela Jedličková]

Seznam dokumentů:

Řadit dle:

Jméno ] [ Datum ] [ Typ ] [ Velikost ]