Dnes je 04. 08. 2020
Svátek má Dominik
Asynchronous e-learning system

Zápis do 1. třídy

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

(úplný text najdete zde)

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizaci zápisů bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnění podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

V naší škole byla doba pro přijímání žádostí o přijetí stanovena

od pondělí 20. 4. 2020 do pátku 24. 4. 2020

v těchto časech:

PO, ST, PÁ 8.00 - 12.00 hod.

ÚT, ČT 14.00 - 17.00 hod.

ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY DODRŽOVALI VÝŠE UVEDENÝ TERMÍN PŘIJÍMANÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ.
NEPOSÍLEJTE A NENOSTE NÁM ŽÁDOSTI DŘÍVE. DĚKUJEME.

 

Postup pro podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

 1. Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí do ZŠ na adrese: https://zapisdozs.brno.cz
 2. K zápisu je potřeba doručit do školy ve výše uvedeném termínu (NE DŘÍVE) potřebnou dokumentaci v zalepené obálce s nadepsaným textem: ZÁPIS
 3. Obálka musí obsahovat:
  - vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí z webu https://zapisdozs.brno.cz, včetně podepsané přílohy "Informační povinnost"
  - kopii rodného listu dítěte, na které bude napsán text: „Souhlasím s užitím pro účely zápisu do 1. třídy." a připojen podpis zákonného zástupce (tato kopie slouží jen pro kontrolu totožnosti dítěte a zákonných zástupců - škola prohlašuje, že po skončení správního řízení budou všechny kopie rodných listů skartovány). 
  - vyplněný dodatek k žádosti s doplňujícími informacemi o zájemci o přijetí, ke stažení zde
  - potvrzení o trvalém bydlišti dítěte ve spádové oblasti - pouze v případě, pokud došlo ke změně bydliště po 20. 3. 2020 (škola disponuje výpisem žáků ze spádové oblasti z matriky k tomuto datu)

  Upřednostňujeme vhození obálky do hlasovací urny v mezidveří hlavního vchodu do školy na adrese Kuldova 38 nebo její doručení Českou poštou. Další možností je odevzdání všech dokumentů prostřednictvím datové schránky. Do mezidveří budete vstupovat v daných termínech jednotlivě, vhodíte zalepenou obálku do urny a odejdete. Snažíme se tím zajistit co nejvyšší bezpečnost všech zúčastněných. Nenoste ani neposílejte obálky dříve než v termínu 20.-24. 4. 2020.

  O zaevidování žádosti o přijetí budete informováni mailem na kontaktní adresu z žádosti.
 4. Pokud zvažujete odklad školní docházky, dovolujeme si Vás upozornit, že žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu, tedy v týdnu od 20. do 24. dubna 2020. Po tomto termínu již není možné žádost o odklad přijmout. Vzhledem k pozdějšímu termínu zápisu do 1. třídy je vhodné s žádostí o odklad přinést i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, aby mohla být žádost o odklad vyřízena v co nejkratší době.
  Žádáme zákonné zástupce, kteří budou žádat o odklad zahájení školní docházky, aby tak učinili výhradně ve své spádové škole.
 5. Seznam přijatých zájemců bude zveřejněn na venkovní nástěnce školy a na webových stránkách nejpozději do 30 dnů od ukončení přijímání žádostí.
 6. Schůzka rodičů a přijatých žáků s vyučujícími se uskuteční po znovuotevření provozu základních škol, o termínu budete informováni prostřednictvím elektronické pošty a našich webových stránek.
 7. Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat jednu 1. třídu.
 8. Více obecných informací k zápisu a spádovost si můžete přečíst zde.
 9. Kritéria k zápisu do 1. třídy si můžete přečíst zde.
 10. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si dokumenty k zápisu vyplnit a vytisknout u nás ve škole ve čtvrtek 23. 4. v době od 9.00 do 12.00 hod. Čiňte tak pouze v nejnutnějších případech z důvodu zajištění bezpečnosti Vás i našich zaměstnanců.
 
 
 

 

Níže naleznete původní znění pozvánky na zápis, které již nyní není platné.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. tříd na školní rok 2020/21 se bude konat v termínu od 23. do 24. dubna 2020.

ve čtvrtek od 14:30 do 17:30 hod.
(netradiční zápis s Křemílkem a Vochomůrkou)

a v pátek od 14:30 do 16:30 hod.
(tradiční zápis).

 

Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky jsou:

9. 1. 2020 a 12. 2. 2020 vždy od 8:00 do 12.00 hod. s možností nahlédnout do výuky,

a 12. 2. 2020 od 14:00 do 16:00 hod. s možností rozhovoru s učitelkou 1. třídy.

Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky. 

Již pátým rokem probíhá v Brně elektronický zápis do 1. tříd. Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí na adrese:

http://zapisdozs.brno.cz

Pro hladký průběh zápisu bude na začátku dubna spuštěn rezervační systém pro objednání termínu zápisu Vašeho dítěte v naší škole. Rezervujte si proto termín zde. Více informací tomu, jak si rezervovat termín naleznete zde

Jak úspěšně zvládnout zápis krok za krokem:

 1. V termínu od 1. 1. 2020 musí zákonný zástupce vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách zapisdozs.brno.cz. Spolu s touto žádostí bude dítěti vygenerován kód, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost pak vytisknete a přinesete s sebou na zápis. Je nutné, aby žádost byla podepsána oběma zákonnými zástupci.
 2. Doma si také může vyplnit zápisní lístek (ke stažení zde) a přinést s sebou k zápisu (vyplňujte pouze zelená pole, ale není nutné zápisový lístek tisknout barevně).
 3. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si žádost o přijetí sepsat a vytisknout u nás ve škole ve čtvrtek 9. 4. v době od 12.30 do 15.00 hod. v kanceláři ZŘŠ. Zápisní lístek si pak můžete vyplnit ručně přímo u zápisu.
 4. K ZÁPISU SI MUSÍTE S SEBOU PŘINÉST:
 • rodný list dítěte
 • platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
 • vytištěnou žádost k přijímacímu řízení (viz. bod 1 výše) a zápisní lístek (viz bod 2. výše)
 • má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
 • byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu

Více obecných informací k zápisu a spádovost si můžete přečíst zde.

 

Děti, které měly loni odklad, se musí dostavit k zápisu také, ale nemusí jej celý absolvovat, stačí, když se s rodiči nahlásí u služby u jídelny. Samozřejmě, pokud by si děti chtěly projít stanoviště i letos, klidně mohou.  

Nemůžete-li se v uvedených termínech k zápisu dostavit, domluvte si telefonicky náhradní termín nejpozději do 22. dubna 2020 na tel. čísle 545 425 061-3.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, dovolujeme si Vás upozornit, že žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu, tedy 23. nebo 24. dubna 2020. Po tomto termínu již není možné žádost o odklad přijmout. Vzhledem k pozdějšímu termínu zápisu do 1. třídy je vhodné s žádostí o odklad přinést i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, aby mohla být žádost o odklad vyřízena v co nejkratší době.

Zvažujete-li odklad školní docházky u svého dítěte, objednejte se do poradny co nejdříve, protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.

 

 


[2. 4. 2020 12:27:34] [Michaela Jedličková]

Seznam dokumentů:

Řadit dle:

Jméno ] [ Datum ] [ Typ ] [ Velikost ]