Dnes je 01. 04. 2020
Svátek má Hugo
Asynchronous e-learning system

Zápis do 1. třídy

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

(úplný text najdete zde)

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizaci zápisů bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnění podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

V naší škole byla doba pro přijímání žádostí o přijetí stanovena

od pondělí 20. 4. 2020 do pátku 24. 4. 2020

 

Postup pro podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

 1. Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí do ZŠ na adrese: https://zapisdozs.brno.cz
 2. K zápisu je potřeba doručit do školy potřebnou dokumentaci v zalepené obálce s nadepsaným textem: ZÁPIS
 3. Obálka musí obsahovat:
  - vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí z webu https://zapisdozs.brno.cz, včetně podepsané přílohy "Informační povinnost"
  - kopii rodného listu dítěte, na které bude napsán text: „Souhlasím s užitím pro účely zápisu do 1. třídy." a připojen podpis zákonného zástupce (tato kopie slouží jen pro kontrolu totožnosti dítěte a zákonných zástupců - škola prohlašuje, že po skončení správního řízení budou všechny kopie rodných listů skartovány). 
  - vyplněný dodatek k žádosti s doplňujícími informacemi o zájemci o přijetí, ke stažení zde
  - potvrzení o trvalém bydlišti dítěte ve spádové oblasti - pouze v případě, pokud došlo ke změně bydliště po 1. 2. 2020 (škola disponuje výpisem žáků ze spádové oblasti z matriky k tomuto datu)

  Upřednostňujeme vhození obálky do poštovní schránky vedle hlavního vchodu do školy na adrese Kuldova 38 nebo její doručení Českou poštou. Další možností je odevzdání všech dokumentů prostřednictvím datové schránky.

  O zaevidování žádosti o přijetí budete informováni mailem na kontaktní adresu z žádosti.

 4. Pokud zvažujete odklad školní docházky, dovolujeme si Vás upozornit, že žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu, tedy v týdnu od 20. do 24. dubna 2020. Po tomto termínu již není možné žádost o odklad přijmout. Vzhledem k pozdějšímu termínu zápisu do 1. třídy je vhodné s žádostí o odklad přinést i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, aby mohla být žádost o odklad vyřízena v co nejkratší době.
  Žádáme zákonné zástupce, kteří budou žádat o odklad zahájení školní docházky, aby tak učinili výhradně ve své spádové škole.
 5. Seznam přijatých zájemců bude zveřejněn na venkovní nástěnce školy a na webových stránkách nejpozději do 30 dnů od ukončení přijímání žádostí.
 6. Schůzka rodičů a přijatých žáků s vyučujícími se uskuteční po znovuotevření provozu základních škol, o termínu budete informováni prostřednictvím elektronické pošty a našich webových stránek.
 7. Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat jednu 1. třídu.
 8. Více obecných informací k zápisu a spádovost si můžete přečíst zde.
 9. Kritéria k zápisu do 1. třídy si můžete přečíst zde.
 10. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si dokumenty k zápisu vyplnit a vytisknout u nás ve škole ve čtvrtek 23. 4. v době od 9.00 do 12.00 hod. Čiňte tak pouze v nejnutnějších případech z důvodu zajištění bezpečnosti Vás i našich zaměstnanců.
 
 
 

 

Níže naleznete původní znění pozvánky na zápis, které již nyní není platné.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. tříd na školní rok 2020/21 se bude konat v termínu od 23. do 24. dubna 2020.

ve čtvrtek od 14:30 do 17:30 hod.
(netradiční zápis s Křemílkem a Vochomůrkou)

a v pátek od 14:30 do 16:30 hod.
(tradiční zápis).

 

Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky jsou:

9. 1. 2020 a 12. 2. 2020 vždy od 8:00 do 12.00 hod. s možností nahlédnout do výuky,

a 12. 2. 2020 od 14:00 do 16:00 hod. s možností rozhovoru s učitelkou 1. třídy.

Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky. 

Již pátým rokem probíhá v Brně elektronický zápis do 1. tříd. Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí na adrese:

http://zapisdozs.brno.cz

Pro hladký průběh zápisu bude na začátku dubna spuštěn rezervační systém pro objednání termínu zápisu Vašeho dítěte v naší škole. Rezervujte si proto termín zde. Více informací tomu, jak si rezervovat termín naleznete zde

Jak úspěšně zvládnout zápis krok za krokem:

 1. V termínu od 1. 1. 2020 musí zákonný zástupce vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách zapisdozs.brno.cz. Spolu s touto žádostí bude dítěti vygenerován kód, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost pak vytisknete a přinesete s sebou na zápis. Je nutné, aby žádost byla podepsána oběma zákonnými zástupci.
 2. Doma si také může vyplnit zápisní lístek (ke stažení zde) a přinést s sebou k zápisu (vyplňujte pouze zelená pole, ale není nutné zápisový lístek tisknout barevně).
 3. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si žádost o přijetí sepsat a vytisknout u nás ve škole ve čtvrtek 9. 4. v době od 12.30 do 15.00 hod. v kanceláři ZŘŠ. Zápisní lístek si pak můžete vyplnit ručně přímo u zápisu.
 4. K ZÁPISU SI MUSÍTE S SEBOU PŘINÉST:
 • rodný list dítěte
 • platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
 • vytištěnou žádost k přijímacímu řízení (viz. bod 1 výše) a zápisní lístek (viz bod 2. výše)
 • má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
 • byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu

Více obecných informací k zápisu a spádovost si můžete přečíst zde.

 

Děti, které měly loni odklad, se musí dostavit k zápisu také, ale nemusí jej celý absolvovat, stačí, když se s rodiči nahlásí u služby u jídelny. Samozřejmě, pokud by si děti chtěly projít stanoviště i letos, klidně mohou.  

Nemůžete-li se v uvedených termínech k zápisu dostavit, domluvte si telefonicky náhradní termín nejpozději do 22. dubna 2020 na tel. čísle 545 425 061-3.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, dovolujeme si Vás upozornit, že žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu, tedy 23. nebo 24. dubna 2020. Po tomto termínu již není možné žádost o odklad přijmout. Vzhledem k pozdějšímu termínu zápisu do 1. třídy je vhodné s žádostí o odklad přinést i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, aby mohla být žádost o odklad vyřízena v co nejkratší době.

Zvažujete-li odklad školní docházky u svého dítěte, objednejte se do poradny co nejdříve, protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.

 

 


[30. 3. 2020 22:25:36] [Michaela Jedličková]

Seznam dokumentů:

Řadit dle:

Jméno ] [ Datum ] [ Typ ] [ Velikost ]