Dnes je 21. 01. 2019
Svátek má Běla
Asynchronous e-learning system

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zájemci o zařazení do 6. třídy s tímto zaměřením musí absolvovat výběrové řízení, v rámci kterého hodnotíme:

Bez talentové zkoušky jsou přijímání žáci s průměrem 1,00 a žáci, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku na víceleté gymnázium, ale z kapacitních důvodů nebyli přijati.*
* V případě, že počet zájemců o třídu se zaměřením, kteří splní požadavky přijetí bez talentové zkoušky, bude vyšší než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, vyhrazuje si škola právo všechny žáky pozvat k vykonání písemné zkoušky. O této skutečnosti budou zájemci vyrozuměni nejpozději v pátek 18. 5. 2018.

Termín 1. kola talentových zkoušek:

Termín 2. kola talentových zkoušek:

Den otevřených dveří pro budoucí 6. třídy: 3. května a 10. května 2018 vždy v době od 8.00 do 16.00 hod.

nebo po telefonické domluvě v jiném termínu

- přijďte se porozhlédnout po škole, seznámit s prostředím i zaměstnanci školy, prohlédnout si učebny, získat odpovědi na své otázky, ....

Přihlášku si můžete vyzvednout u paní hospodářky a nebo stáhnout zde. Další informace získáte na tel. čísle 545 425 062-3, popř. e-mail: posta@zskuldova.cz.

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději v úterý 15. 5. 2018 na ředitelství školy (osobně, poštou nebo mailem - naskenovaná přihláška). Uchazeči budou nejpozději 18. 5. 2018 prostřednictvím mailu uvedeného na přihlášce vyrozuměni o podmínkách přijímacího řízení. 

 

            


[14. 2. 2018 10:09:13] [Michaela Jedličková]