Dnes je 30. 11. 2020
Svátek má Ondřej
Asynchronous e-learning system

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zájemci o zařazení do 6. třídy s tímto zaměřením musí absolvovat výběrové řízení, v rámci kterého hodnotíme:

Bez talentové zkoušky jsou přijímání žáci s průměrem 1,00 a žáci, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku na víceleté gymnázium, ale z kapacitních důvodů nebyli přijati.*
* V případě, že počet zájemců o třídu se zaměřením, kteří splní požadavky přijetí bez talentové zkoušky, bude vyšší než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, vyhrazuje si škola právo všechny žáky pozvat k vykonání písemné zkoušky. O této skutečnosti budou zájemci vyrozuměni nejpozději ve středu 17. 6. 2020.

Termín konání talentových zkoušek:

Den otevřených dveří pro budoucí 6. třídy se bohužel z důvodu uzavření školy nekoná

 

Přihlášku si můžete vyzvednout na vrátnici školy a nebo stáhnout zde. Další informace získáte na tel. čísle 545 425 062-3, popř. e-mail: posta@zskuldova.cz.

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději v pondělí 15. 6. 2020 na ředitelství školy (osobně, poštou nebo mailem - naskenovaná přihláška). Uchazeči budou nejpozději 17. 6. 2020 prostřednictvím mailu uvedeného na přihlášce vyrozuměni o podmínkách konání talentové zkoušky.       


[11. 5. 2020 14:09:55] [Michaela Jedličková]