Dnes je 08. 08. 2022
Svátek má Soběslav
Asynchronous e-learning system

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zájemci o zařazení do 6. třídy s tímto zaměřením musí absolvovat výběrové řízení, v rámci kterého hodnotíme:

Bez talentové zkoušky jsou přijímání žáci s průměrem 1,00 a žáci, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku na víceleté gymnázium, ale z kapacitních důvodů nebyli přijati.*
* V případě, že počet zájemců o třídu se zaměřením, kteří splní požadavky přijetí bez talentové zkoušky, bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, vyhrazuje si škola právo všechny žáky pozvat k vykonání písemné zkoušky. O této skutečnosti budou zájemci vyrozuměni nejpozději v pátek 20. 5. 2022.

Termín konání talentových zkoušek:

Den otevřených dveří pro budoucí 6. třídu se zaměřením - 4. 5. od 14.00 do 16.00 hod.

 

Přihlášku si můžete vyzvednout na vrátnici školy a nebo stáhnout zde. Další informace získáte na tel. čísle 545 425 062-3, popř. e-mail: posta@zskuldova.cz.

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději v pátek 20. 5. 2022 na ředitelství školy (osobně, poštou nebo mailem - naskenovaná přihláška). Uchazeči budou nejpozději 24. 5. 2022 prostřednictvím e-mailu uvedeného na přihlášce vyrozuměni o podmínkách konání talentové zkoušky.       


[14. 3. 2022 13:24:23] [Michaela Jedličková]