Dnes je 23. 02. 2020
Svátek má Svatopluk
Asynchronous e-learning system

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zájemci o zařazení do 6. třídy s tímto zaměřením musí absolvovat výběrové řízení, v rámci kterého hodnotíme:

Bez talentové zkoušky jsou přijímání žáci s průměrem 1,00 a žáci, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku na víceleté gymnázium, ale z kapacitních důvodů nebyli přijati.*
* V případě, že počet zájemců o třídu se zaměřením, kteří splní požadavky přijetí bez talentové zkoušky, bude vyšší než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, vyhrazuje si škola právo všechny žáky pozvat k vykonání písemné zkoušky. O této skutečnosti budou zájemci vyrozuměni nejpozději ve středu 20. 5. 2020.

Termín konání talentových zkoušek:

Den otevřených dveří pro budoucí 6. třídy: 5. května a 13. května 2020 vždy v době od 12.00 do 16.00 hod.

nebo po telefonické domluvě v jiném termínu

- přijďte se porozhlédnout po škole, seznámit s prostředím i zaměstnanci školy, prohlédnout si učebny, získat odpovědi na své otázky, ....

Přihlášku si můžete vyzvednout u paní hospodářky a nebo stáhnout zde. Další informace získáte na tel. čísle 545 425 062-3, popř. e-mail: posta@zskuldova.cz.

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději v pondělí 18. 5. 2020 na ředitelství školy (osobně, poštou nebo mailem - naskenovaná přihláška). Uchazeči budou nejpozději 20. 5. 2020 prostřednictvím mailu uvedeného na přihlášce vyrozuměni o podmínkách konání talentové zkoušky.       


[3. 1. 2020 12:24:04] [Michaela Jedličková]