Dnes je 03. 12. 2021
Svátek má Svatoslav
Asynchronous e-learning system

Trocha historie

   Výuka ve třídách zaměřených na matematiku, informatiku, český a anglický jazyk probíhá v Tyršově základní škole již 21. rokem. Prvních 16 let se jednalo pouze o zaměření na matematiku a informatiku, které jsme od školního roku 2012/13 rozšířili ještě o další dva profilové předměty a to český a anglický jazyk. Díky tomu, že jsou ve třídě žáci s velmi dobrým prospěchem a zájmem o studium, se zde pracuje rychle a efektivně.

Kromě učiva pevně stanoveného Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání "Kuldovka - svět poznání" (dále jen ŠVP) jsou  vyučovací hodiny rozšířeny o zajímavá témata. Mimo to mají žáci k dispozici hodinu Semináře z matematiky týdně navíc, kde jsou probírány kapitoly spojené s logikou, rébusy, hrami, matematickými taji a záhadami a dalšími látkami, které v učivu matematiky běžně nenacházíme. Výuka informatiky probíhá v každém ročníku 2. stupně (na 1. stupni ji mají naši žáci povinnou od 4. třídy). Z dalších předmětů, které nejsou běžně vyučovány na všech školách, se žáci účastní v 8. ročníku Osobnostní a sociální výchovy a v 9. ročníku Mediální výchovy, Environmentální výchovy a Finanční gramotnosti.  Více se můžete dovědět v sekci Současnost školy.

Obecně lze říci, že tyto třídy jsou určeny pro žáky, kteří mají studijní předpoklady a nebojí se rozšířit si znalosti. Určitě jsou zajímavou nabídkou žákům, kteří neuspěli v přijímacím řízení do prim gymnázií, tak pro všechny ostatní, kteří se chystají po skončení 9. třídy ke studiu na gymnáziu či jiné střední škole. Absolvent třídy se studijním zaměřením si bude moci vybrat střední školu podle svého zájmu a budou mu dány pevné základy proto, aby na ní uspěl.

V současné době máme na 2. stupni studijní třídy v 6. a 8. ročníku. V 7. a 9. ročníku je vždy po jedné třídě, která je rozdělena na dvě skupiny - studijní a běžnou a v profilových předmětech probíhá výuka těchto skupin odděleně.


[22. 1. 2017 19:03:08] [Michaela Jedličková]