Dnes je 01. 10. 2022
Svátek má Igor
Asynchronous e-learning system

Zaměstnanci školy | Mgr. Radana Standarová 

Mgr. Radana Standarová  - Speciální pedagog

E-mail:  rstandarova@zskuldova.cz
Telefon:  545425069
Konzultační hodiny:  Nezadáno

Popis:

Školní speciální pedagog svoji činnost orientuje na péči o žáky s individuální potřebou podpory, která se týká převážně výukových obtíží. Speciálně pedagogická péče spočívá jednak v preventivní depistáži u nejmladších školáků, dále v soustavné reedukaci, kompenzaci a stimulaci u dětí s již přetrvávajícími obtížemi. V případě potřeby je samozřejmě zajištěna i krizová intervence. Speciální pedagog je po metodické stránce nápomocen zejména ostatním kolegům, např. při nastavení vhodných podpůrných opatření daného žáčka. Radu či objasnění reedukačních techniky je samozřejmě připraven poskytnout i rodičům, a to během konzultačních hodin.
I v letošním školním roce je speciálně pedagogické péče dotována více než dvaceti vyučovacími hodinami, které se dělí mezi předměty Speciálně pedagogická péče a Pedagogická intervence. Společně s kolegyněmi Mgr. Markétou Kleinovou a Mgr. Lucií Rosovou se věnujeme speciálně pedagogické diagnostice percepcí, koncentrace pozornosti, schopností potřebných k rozvoji čtení, psaní a matematických představ. Převážně však pracujeme s žáky, kteří mají speciálně pedagogickou reedukaci nebo intervenci doporučenu ze školského poradenského zařízení. Stěžejní činností ve výuce je dlouhodobá práce se specifickým didaktickým materiálem. A to z důvodu, aby děti mohly procvičované jevy "objevovat" skrze více smyslů současně, a lépe si tak učivo upevnit. Pomůcky a učební materiály průběžně inovujeme a fundus didaktických pomůcek učebny speciální pedagogiky se rok od roku znatelně rozrůstá. Svoji práci máme velmi rády, denně vidíme, jak je potřebná a prospěšná.