Dnes je 24. 09. 2018
Svátek má Jaromír
Asynchronous e-learning system

Postřehy z akcí školy - 2016/2017

 • Zájezd do Anglie

Žáci druhého stupně se ve dnech 29.5.-2.6. 2017 zúčastnili školního zájezdu do Anglie. Hlavním lákadlem byl samozřejmě Londýn, poté Oxford a Legoland ve Windsoru. Program zájezdu byl nabitý, zážitků moře, poznávání a získávání zkušeností také. Žáci i učitelky byli ubytovaní v rodinách, takže si všichni mohli na vlastní kůži vyzkoušet konverzaci s rodilými mluvčími. Bydleli jsme v části Orpington, kde byly převážně rodinné domky se zahradou. Měli jsme štěstí na velmi milé a příjemné rodiny, při loučení na konci zájezdu dokonce některé dámy ronily slzy...

 

Cesta probíhala až na doprávní zácpy na D1 bez problémů, jeli jsme Eurotunelem, což byl pro všechny velký zážitek a obdivovali jsme umění pana řidiče, s nímž se vměstnal do úzkého prostoru vagonu. První dopoledne jsme strávili v Greenwichi,  kde jsme navstívili Maritime Museum a Nultý poledník u Národní observatoře a poté jsme lodí přejeli k Tower of London. Mnozí z nás ochutnali fish and chips, tpické londýnské jídlo, a zakoupili jsme drobné suvenýry. Hitem se stal fidget spinner (točítko pro neposedy), který ke konci zájezdu vlastnila naprostá většina dětí. Prošli jsme se po Tower Bridge a kolem válečného křižníku Belfast jsme po London Bridge přešli směrem k St. Paul's Cathedral, kde jsme si udělali malou svačinku. Přes Millenium Bridge (na kterém se točil Harry Potter) jsme prošli směrek k divadlu The Globe a poté jeli lodí zpět do North Greenwich, kde na nás čekal autobus. 

 

Druhý den jsme strávili v Oxfordu, navštívili jsme Christ Church College i proslulou jídelnu známou z "Bradavic". Prošli jsme se parkem a zamířili směrem ke knihovně. Prohlédli jsme také řadu křivolakých uliček Oxfordu a žáci si nakoupili suvenýry a dárečky pro své blízké.   

 

Třetí den patřil opět poznávání Londýna. Začali jsme na Westminster Bridge, vyfotili jsme si Big Ben, Westminster Abbey, prošli přes Whitehall k Downing street, a po pikniku v St. Jame's park jsme zamířili k Buchinghamskému pláci, sídlu královny. Cestou jsme spatřili přehlídku královniny gardy s jejich typickými vysokými čepicemi. Následovala procházka ke Trafalgar Square a poté jízda doubledeckerem do Covent Garden, místa setkávání pouličních umělců. Poté jsme dojeli opět dvoupatrovým busem na Piccadilly Circus a pak už nás čekala vyhlídková jízda na London Eye. Pohled na Londýn z výšin byl opravdu úchvatný. 

 

Poslední den jsme strávili v Legolandu u Windsoru, všichni jsme se pěkně vyřádili na atrakcích, prohlédli si miniaturní londýnské památky vystavěné z legokostiček a mnozí žáci získali cennou trofej v podobě obrovského doughnutu nebo skákacího míče. Škoda jen, že v Legolandu bylo tolik lidí. V závěru dne nás čekal piknik u hradu ve Windsoru- letním sídle královny, procházka jeho uličkami a pak už jen cesta domů. Ta byla velmi náročná, opět zejména kvůli zácpám na D1. 

 

Po celou dobu zájezdu byli naši žáci naprosto skvělí, chovali se jako zkušení cestovatelé, byli ohleduplní k ostatním návštěvnímkům Londýna i k sobě navzájem. Starší žáci nám pomáhali "hlídat" ty mladší účastníky, nikdo se neztratil, nepřišel pozdě na sraz, měli jsme skvěle natrénovaný systém počítání (čísla 1-51)  Všichni účastníci si zaslouží pochvalu a poděkování za účast a věřím, že se všem zájezd líbil. Za sebe mohu říci, že jsem šťastná, že jsme se v pořádku navrátili domů a že doufám, že bezpečnostní situace v Evropě se brzy zlepší. 

[7. 6. 2017 20:22:09] [Monika Viktorová - Učitel]
 • Maturita "nanečisto" v 9. ročníku

Ve čtvrtek 11/5/2017 si deváťáci v rámci projektového dne vyzkoušeli, jaké to asi je dělat maturitu. Zkouška se skládala ze dvou částí, písemné a ústní. Písemná část obsahovala poslechový a gramatický test a také ověřila schopnosti porozumnění textu. V ústní části se žáci stručně představili, popsali obrázek a prezentovali jedno vylosované téma. Na výběr byly tyto okruhy: My family, Travelling, Culture, Food, My free time. 

 

Deváťáci se poctivě se připravovali v hodinách s paní učitelkou Vankovou a úkolu se zhostili se ctí. Ke zkoušce přišli slavnostně oblečení, k dispozici měli také malé občerstvení a ačkoli nervozita některých byla značná, celkově bylo jejich vystoupení kvalitní a předvedli své jazykové dovednosti nejden komisi, ale také přísedící paní ředitelce či dalším učitelům.

 

Po vyhodnocení písemné části deváťáci obdrží od předsedkyně maturitní komise paní učitelky Růžičkové certifikát o absovování zkoušky "Maturita nanečisto". V nejbližších dnech si budete moci prohlédnout také fotografie z této akce ve fotogalerii. 

[16. 5. 2017 09:44:47] [Monika Viktorová - Učitel]
 • Projektový den v 7. ročníku na téma Botanika

Během dubna a května prošli žáci sedmého ročníku dvěma projektovými dny zaměřenými na botaniku. Každý projektový den byl rozdělen do tří částí, které žáci postupně absolvovali. V prvním dnu se seznámili s našimi jehličnany a naučili se poznávat listnaté stromy podle pupenů. Třetím blokem byla botanika v anglickém jazyce. Žáci si osvojili slovíčka jarních květin, stromů a plodin v oblastech pole, louka, les, park a zahrada.

Druhý projektový den byl opět hodně praktický. Žáci poznávali listnaté stromy - jejich listy, květy a plody. Dále pracovali s klíči, pomocí kterých určovali neznáme rostliny. Ty potom mohli použít jako rostliny do připravovaného herbáře. Poslední částí byla soutěž, kde žáci ověřili své znalosti. 

Oba dny se zdařili a žáci si odnesli mnoho nových poznatků. Při práci si počínali velmi dobře a svědomitě plnili připravené úkoly.

[15. 5. 2017 20:50:00] [Libuše Vlachová - Učitel]
 • Vědecká konference žáků 6. ročníku se blíží
I v letošním roce si učitelé na Kuldovce připravili pro žáky 2. stupně tzv. projektové dny, kdy spojením několika předmětů vznikly zajímavé činnostní dny pro jednotlivé ročníky, které mají přesah do další výuky v různých předmětech. Již poněkolikáté opakujeme dobrou spolupráci a v tomto pololetí pracujeme s šesťáky na přípravě vědeckého sympozia, které následuje po „vědecké expedici", kdy se žáci - vědci vydají na nějaké extrémní místo planety Země a zde objeví nový, dosud nepopsaný druh živočicha. Následně ho zkoumají, provedou o tomto místě a nálezu zápis a připraví konferenci, kde prezentují své výsledky. Ač se to v těchto pár větách nezdá, práce nám zabere bezmála dva měsíce usilovné práce v českém jazyce, informatice, občanské výchově a výtvarné výchově. Výsledné sympozium, na které jsou pozváni učitelé, rodiče a přátelé dětí, však stojí za to! Letos se zatím šesťákům moc daří a baví je to, tak doufejme, že bude konference na začátku června podařená.
[15. 5. 2017 14:13:52] [Lenka Menšíková - Učitel]
 • JARNÍ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY
„Noc s Andersenem"
Dne 31. 3. 2017 se ve školní družině konala akce s názvem „Noc s Andersenem". Odpoledne si skautský oddíl v knihovně JM na Staré Osadě pro děti připravil hry zaměřené na komiks Čtyřlístek. V 18:00 se děti vrátily do školy a pustily se do skládání portrétu Hanse Christiana Andersena. Večer pro ně byla nachystána stezka odvahy, na které děti čekaly různé úkoly spojené s osobou tohoto spisovatele. Po návratu všech statečných dětí ze stezky, děti ulehly do spacáků a poslouchaly pohádku Křesadlo, kterou jim přečetla paní vychovatelka. Na dobrou noc si poslechly audionahrávku Sněhové královny. Ráno si děti sbalily své spacáky a osobní věci a po snídani odešly domů plné nevšedních zážitků.
Fotky naleznete zde.
 
"BAREVNÉ VELIKONOCE NARUBY"
V týdnu před Velikonocemi (10. 4. - 12. 4.) jsme si pro děti připravili soutěž s názvem „Barevné Velikonoce naruby". Cílem této hry bylo získat potřebný počet bodů a doputovat k pokladu. Body děti a jejich vychovatelky získaly díky oblečení a doplňkům v barvě, která byla stanovena pro daný den. Čím více oblečení a doplňků daný den děti a vychovatelky měly oblečeny, tím více bodů získaly. Všechna oddělení se s chutí pustila do soutěžení a získala potřebný počet bodů. Všechny děti byly zaslouženě odměněny sladkým medovníkem.
Fotky naleznete zde.
 
 "Čarodějnické odpoledne"
V úterý 25. 4. 2017 v době odpolední vycházky (14:00 - 15:30) jsme si pro děti, které navštěvují školní družinu, připravili akci s názvem „Čarodějnické odpoledne". Akce se uskutečnila na školním dvoře, kde bylo pro děti připraveno 7 úkolů: Čarodějnický let (překážková dráha), Čarodějnický skok (přeskakování krabice, která znázorňovala oheň), Čarodějnické tajemství (krabice, ve které byly ukryty čarodějnické předměty), Věštecké zrcadlo (puzzle), Malování čarodějnice (vymalování puzzle), Čarodějnický kvíz (křížovka s otázkami o čarodějnicích) a Přesná trefa (střelba florbalovým míčkem na bránu).
Na začátku akce děti dostaly tabulku s názvy úkolů, po splnění úkolu získaly do kartičky značku. Někteří chlapci vytvořili soutěžní týmy a zahráli si proti sobě fotbal. Po splnění všech úkolů děti dostaly špekáček, který si opekly a s chutí snědly.
Fotky naleznete zde.
 
„Karneval"
Dne 2. 5. 2017 jsme dětem, které navštěvují školní družinu, a jejich rodičům zpestřili úterní odpoledne KARNEVALEM, který se měl původně konat na školním dvoře. Počasí nám však nepřálo, a proto byla akce přesunuta do školního sálu. Pro děti a jejich rodiče bylo připraveno bohaté občerstvení, zábavné soutěže a hudba, kterou nám zprostředkoval pan Jiří Kokta. Program nám zpestřila tři taneční vystoupení. Žákyně 8. B předvedly country tanec a naučily nás jeho základní kroky. Další taneční vystoupení si připravila děvčata ze 2. oddělení školní družiny a posledním vystoupením byl tanec Michaely Koktové, která se pyšní titulem mistryně Evropy ve street dance. 
Fotky neleznete zde.
 
"Návštěva výstavy ve speciální škole ELPIS" 
Dne 11. 5. jsme s dětmi navštívili výstavu výrobků ve speciální škole ELPIS. Na výrobě těchto vystavovaných předmětů se podíleli také žáci naší školy.
[12. 5. 2017 09:16:55] [Lenka Mrhačová - Školní družina]
 • 5. B Brněnské pověsti - procházka Brnem
S paní učitelkou Frimlovou jsme vyrazili po Brně po stopách brněnských pověstí. A jaké to bylo?

Moc se mi to líbilo.Nějaké pověsti jsem sice znala, ale né tak dopodrobna. U té Staré radnice jsem znala všechny tři pověsti. Jiné už moc ne. Akorát mi to potom přišlo už moc dlouhý. Děcka už pak nedávaly pozor. Hodně se mi líbila pověst u Kostela sv. Jakuba a o tom, proč na Petrově zvoní v 11:00 (Také jsem je znala).

Klára Fejfušová

Akce se mi celkem líbila. Bylo na ni mnoho věcí, které jsem nevěděl, ale ty nejznámější jsem věděl. Pro příště bych možná přeskočil ty nejznámější památky, které zná skoro každý, a přešel bych na ty méně známé.

Anonym z 5. B

Moc se mi to líbilo a byla to hezká procházka po Brně. Náhodou jsme potkali nádherné Lamborghini Aventador v oranžové barvě a s poznávací značkou Martin 69. Dozvěděl jsem se, že ten krokodýl v radnici je pravý a polovina pověstí je lež. Nejvíc se mi líbilo, jak nám říkali, jak vzniklo jméno města Brno.

Další Anonym z 5. B

Procházka po Brně se tedy velice povedla.

[10. 5. 2017 10:18:47] [Silvie Frimlová - Učitel]
 • Kuldovka má šachového přeborníka - rozhovor s Kamilem Khadashem
NEMÁM RÁD REMÍZY
Rozhovor s Kamilem Khadashem
Kamil Khadash, žák 8. A, dosáhl velkého úspěchu na čtyřiašedesáti polích v podobě 2. místa na Jihomoravském krajském přeboru jednotlivců v šachu a 1. místa na Brněnském městském přeboru jednotlivců. Jeho spolužáci se jej v této souvislosti zeptali na několik otázek.

Kamile, jak ses dostal ke hraní šachů?
Jednou to dva chlapi to hráli na balkóně, brácha chodil do kroužku, a tak jsem začal hrát také.

Od kolika let hraješ?
Asi od dvanácti nebo od třinácti.

Kolik jsi dosud celkově odehrál her?
Velmi mnoho. Smích

Kolikrát jsi zatím vyhrál a kolikrát jsi prohrál?
Teď jsem asi měsíc neprohrál, jinak nastejno, nemám rád remízy.

Připravuješ se před hrou nějak?
Ano, nerozptyluji se a moc nemluvím.

Jak dlouho trénuješ na turnaj?
Měsíc dopředu, jak na který, třeba na přebory moc ne, ale na KP II „B" (Krajský přebor) ano.

Byl jsi se svým výsledkem na posledním turnaji spokojený?
Moc ne, byl jsem druhý.

Kolik bylo na partii času?
Dvakrát jedna hodina.

Kolik jsi měl na posledním turnaji soupeřů?
Kolem dvaceti většinou starších, byl to velký turnaj.

Zkusil jsi při rozhodujícím zápase nějaké zahájení, jako např. Italskou?
Španělskou (nejhranější šachové zahájení, začíná tahy 1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5) a Caro-Kann (šachové zahájení charakterizované tahy 1. e4 c6).

Kdo byl tvůj největší soupeř?
Tomáš Kříž.

Chceš se šachům věnovat i v dospělosti?
Ano, chci být GM (velmistr).

(Ptali se žáci 8. A)

[28. 2. 2017 14:13:09] [Libuše Vlachová - Učitel]
 • Vánoční jarmark

V úterý  12.12. proběhl na naší škole Vánoční jarmark.

Celou akci po počátečním přivítání všech návštěvníků paní ředitelkou zahájilo vánoční vystoupení žáčků 1. tříd.

Na jeho konci si všichni pobrukovali refrén známé Cohenovy písně Hallelujah, kterou na vysoké pěvecké úrovni zazpívala žačka Julie Kepáková z 8. třídy. Vůně prskavek nastartovala tu správnou adventní atmosféru a jarmark mohl začít.

Všechny třídy na 1. stupni měly připraveny výrobky, které v průběhu celého měsíce pilně vytvářely. Zodpovědní zástupci z řad dětí pod dohledem dospělých řídili správný průběh prodeje. Všichni byli překvapeni kreativitou a fantazií malých výtvarníků a bylo těžké rozhodnout, co si vybrat.

Výtěžek z jarmarku přispěje na pořízení fotopasti tygra sumaterského, ale také se z vytěžených penízků obohatí nabídka možností trávení přestávek ve třídě pro žáky.

Celá akce se velmi zdařila díky velkému nasazení ze stran dětí a pedagogů. Jsme rádi i za zájem ze strany rodičů a blízkých rodinných příslušníků. Mohla tak úspěšně proběhnout další kvalitní akce, na které se podíleli žáci, učitelé a široká veřejnost.  

[3. 1. 2017 13:45:25] [Eva Pešková - Učitel]
 • Vystoupení žáků 1. - 3. tříd na náměstí Svobody

Ve čtvrtek 8.12. reprezentovalo naši školu 41 dětí z 1. - 3. tříd na vánočním vystoupení na náměstí Svobody v rámci akce Brněnské vánoce 2016.

Děti ve svém půlhodinovém pásmu zazpívaly koledy, přednesly několik básniček, statečně odehrály skladby na flétnu. I přes velikou zimu dopadlo vystoupení na jedničku. Oporou nám byla záplava rodičů a blízkých, kteří přišli své děti k pódiu podpořit.

Děti byly ze svých výkonů i atmosféry na náměstí nadšené a určitě si rády vše za rok zopakují znovu.   

[3. 1. 2017 13:28:30] [Eva Pešková - Učitel]
 • Mikulášské vyučování

Tolik čertíků, andělů, ale i Mikulášů pohromadě se jen tak nevidí. V pondělí 5.12. totiž přišla spousta prvňáčků v převlečení právě za tyto bytosti. V 1. třídách mohlo začít Mikulášské vyučování.

Děti se celé dopoledne učily podle čertovských pravidel čertíka Luciáše a poctivě plnily pracovní listy z českého jazyka a matematiky, které jim připravily paní učitelky. Odměnou jim byla návštěva opravdového Mikuláše s jeho družinou, který děti obdaroval balíčkem dobrot. Čerti a andělé mezitím kontrolovali, zda žáčci si obdarované dobrůtky zaslouží, zda ve škole i doma poslouchají..

Po písničce, básničce a příslibu dětí, že se budou snažit celý rok, si všichni navzájem zamávali.

Když se za mikulášskou návštěvou zavřely dveře, opadly u dětí lehké obavy a zbytek dopoledne si děti báječně užily. 

Druhé kolo návštěvy Mikuláše si prožily navečer ve svých domovech. 

[3. 1. 2017 13:10:34] [Eva Pešková - Učitel]
 • Noc s knihou ve ŠD
Dne 9. 12. proběhlo přespání dětí 1. a 4. tříd ve ŠD. Akce nesla název „Noc s knihou" a byla v rámci projektu „Čtenářské koutky a noci s knihou". Hlavním programem byla večerní stezka odvahy a po ulehnutí do svých postýlek četba z oblíbených knih.
Odpoledne začalo přípravou na stezku odvahy, která vedla po celé škole. Děti měly za úkol plnit jednotlivé úkoly (vyhledávání informací z knih), nasbírat tak správné odpovědi a razítka z jednotlivých stanovišť, která byla osvětlena lucerničkami. Všech 28 dětí, jež ve ŠD nocovaly, stezku odvahy prošly úspěšně a zasloužily si po návratu do ŠD sladkou odměnu. Všichni to zvládli výborně, starší pomáhaly prvňáčkům. Celá akce probíhala pod kontrolou vychovatelek. Následovala večeře se šampaňským (dětským) a po večerní hygieně si děti chystaly své postýlky. Večerního čtení se zúčastnily všechny děti s velkým zájmem, výborně to zvládli i prvňáčci. Po vyhlášení večerky děti ukázněně postupně usínaly. Akci jsme si všichni užili!
[14. 12. 2016 13:19:45] [Lucie Rosová - Školní družina]
 • Mozart v muzeu
S žáky 5. A (15. 11.) a 5. B (22. 11.) jsme se zúčastnili výukového programu Mozart v muzeu - výstavy Moravského zemského muzea pořádané ke 260. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. Skvěle připravený program v krásném prostředí Dietrichsteinského paláce byl nabitý informacemi a vzácnými exponáty. Přestože jsme si o Mozartovi v hodinách Hv mnohé pověděli, díky myšlenkové mapě, kterou jsme obdrželi hned na začátku, jsme snadno vstřebávali nové zajímavé informace.
Nejvíce nám však v paměti zůstane to, co jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži: Jak se asi malému Wolfíkovi psaly noty brkem v jedoucím kočáře? Jak se cítili lidé v oblečení a parukách v 18. století? Na fotky se můžete podívat zde.
[1. 12. 2016 16:20:13] [Marcela Wildová - Učitel]
 • Beseda Cesta k MUŽnosti a Žena jako symbol

Dozvěděla jsem se nové a zajímavé věci, přednáška se mi líbila.

Bylo to dobrý.

Většinu věcí jsem už věděla, ale dozvěděla jsem se i nové věci a paní lektorka pěkně mluvila.

Vadilo mi, že to přednášela ženská, znervózňovalo mě to. Měl to přednášet muž.

Mě se to líbilo, bylo to zajímavé, ale dost věcí jsem věděla. paní to dobře a zajímavě vysvětlovala. 

 

[28. 11. 2016 09:48:57] [Libuše Vlachová - Učitel]
 • Prvňáčci v Moravské galerii

V pondělí 14.11. navštívili žáčci z 1.A Moravskou galerii na ul. Husova. Čekal je překvapivý úkol. V galerii se totiž ztratil obraz a děti ho měly nalézt.

Na začátku pátrací akce si malí detektivové vyrobili u velkého kulatého stolu papírové čepice a lupy, náležitě si je vyzdobili a pátrání mohlo začít. Dětem pomáhaly stopy, které za sebou zanechali výtržníci s ukradeným obrazem. Při prohlídce stálé expozice moderního umění nacházeli malí detektivové puzzle, ze kterých v závěru sestavili kopii ukradeného obrazu.

Radost z vyřešení úkolu byla veliká. V galerii nejvíce děti zaujala titulní stěna plná barevných obrazů s jednoduchými texty od brněnského výtvarníka Dalibora Chatrného /mnohé už si prvňáčci dokázali přečíst/.

Mezi silné zážitky patřila i jízda na skluzavce, která vede přes dvě patra. Mnozí překonali svoje obavy z jízdy, a tak zněly celou galerií jejich nadšené výkřiky.

Celý program si děti náramně užily a nezapomněly pracovníkům Moravské galerie poděkovat za příjemné chvilky s uměním... 

Fotografie si můžete prohlédnout zde

[15. 11. 2016 17:37:06] [Eva Pešková - Učitel]
 • Šesťáci v pavilonu Anthropos

V pátek 21. 10. navštívili žáci 6.B stálou výstavu brněnského pavilonu ANTHROPOS.
Nejprve jsme si prohlédli všechna tři patra tohoto exluzivního muzea, kterému není ve střední Evropě rovno a od pana průvodce se žáci dověděli spoustu zajímavých informací. Kdo pozorně poslouchal, mohl tyto znalosti zúročit v druhé části prohlídky. Ve skupinkách žáci vyplňovali odpovědi na všetečné otázky v třístránkovém pracovním listu. Detektivní práce všechny bavila a tak děti vypátraly mnoho zajímavostí, jako například:
- nejbližším příbuzným člověka je šimpanz, má s námi 99% společných genů
- kostra nejstaršího předchůdce člověka je pojmenovaná Lucy podle písničky skupiny Beatles (Lucy in the Sky with Diamonds)
- v pravěku se za Brnem proháněli nosorožci srstnatí
- největší mamutí kel nalezený na našem území měřil 4,9 m a vážil 84 kg
- Neandrtálci měli o 11% větší oči než my
- pes byl přítelem člověka už od pravěku - v dobách hladu posloužil jako chutná pečínka
- Věstonická Venuše má hodnotu nejméně 1 miliardu korun

Za pár týdnů čeká výlet do Anthroposu i třídu 6.A - mají se tedy na co těšit.  

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

[23. 10. 2016 11:14:39] [Daniela Míčková - Učitel]
 • Absolventská vystoupení
Již poněkolikáté prezentovali žáci devátých tříd naší školy svá absolventská vystoupení. Příprava na těchto vystoupeních probíhala individuálně během 2. pololetí a pak především na přelomu května a června po přijímacích zkouškách na SŠ.
Ve středu 15. června mohli dopoledne celé vystoupení vidět žáci druhého stupně naší školy a odpoledne i rodiče a ostatní zájmeci z řad přátel či bývalých žáků. Na podiu se postupně vystřídalo 17 skupin deváťáků s pestrou nabídkou témat. Jen pro zajímavost uvádíme jejich výčet: Letní OH, Cesta kolem světa, Šógi, Fitness a zdraví, Retro, Youtube, Moje záliby, Fotokniha, Jezdectví, Společenské tance, Jak vytvořit film, Extrémní sporty, Pokusy, Airsoft, Anime a manga, People of Brno a Coolimaginárium. Všechna absolventská vystoupení se vydařila, deváťáci se velmi zodpovědně poprali s trémou i nenadálými situacemi, moderátoři výborně provázeli celým programem a i přes velký počet vystoupení čas krásně ubíhal a nikdo se nenudil. Odměnou byl potlesk nejen spolužáků, ale všech hostů, kteří si udělali odpoledne čas a přišli se na ně podívat. Více najdete ve Fotogalerii 2015/16.
Všichni diváci nakonec hlasovali o nejzdařilejší prezentaci a součtem hlasů diváků se na prvních místech umístili tito:

1. místo: COOLIMAGINÁRIUM - Zuzka Budovičová, Magda Černá a Sára Kameníková
2. místo: SPOLEČENSKÉ TANCE - Anička Kellerová a Jennifer Klempárová
3. místo: PEOPLE OF BRNO - Anička Holešínská a Verča Holánková
4. místo: CESTA KOLEM SVĚTA - Martin Dlapa, Kuba Dvořák a Karel Kvasnička
5. místo: POKUSY - Tomáš Dalecký, Vojta Kundera a Franta Krejčí

[4. 7. 2016 14:26:53] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2015/2016