Dnes je 05. 08. 2020
Svátek má Kristian
Asynchronous e-learning system

Zaměstnanci školy | Mgr. Radana Standarová 

Mgr. Radana Standarová  - Speciální pedagog

E-mail:  rstandarova@zskuldova.cz
Telefon:  545425069
Konzultační hodiny:  Nezadáno

Popis:

Školní speciální pedagog svoji činnost orientuje na péči o žáky s individuální potřebou podpory, která se týká převážně výukových obtíží. Speciálně pedagogická péče spočívá jednak v preventivní depistáži u nejmladších žáčků, dále v soustavné reedukaci, kompenzaci a stimulaci u žáků s již přetrvávajícími obtížemi. V případě potřeby je samozřejmě zajištěna i krizová intervence. Speciální pedagog je po metodické stránce nápomocen ostatním kolegům, např. při sestavování individuálních plánů pedagogické podpory.
I v letošním školním roce je speciálně pedagogické péče dotována více než dvaceti vyučovacími hodinami. Společně s kolegyněmi Mgr. Markétou Kleinovou a Mgr. Lucií Rosovou se věnujeme speciálně pedagogické diagnostice percepcí, koncentrace, schopností potřebných k rozvoji čtení, psaní a matematických představ. Převážně však pracujeme s žáky, kteří mají speciálně pedagogickou reedukaci nebo intervenci doporučenu z poradenského zařízení. Stěžejní činností ve výuce je dlouhodobá práce se specifickým didaktickým materiálem. A to z důvodu, aby děti mohly procvičované jevy "objevovat" skrze vícero smyslů a lépe si učivo upevnit. Dále se věnujeme dovybavení učebny, výrobě či nákupu nových pomůcek a učebních materiálů. Svoji práci máme velmi rády, denně vidíme, jak je potřebná a prospěšná.