Dnes je 15. 12. 2019
Svátek má Radana a Radan
Asynchronous e-learning system

Přijímací zkoušky do 6. tříd

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zájemci o zařazení do 6. třídy s tímto zaměřením musí absolvovat výběrové řízení, v rámci kterého hodnotíme:

Bez talentové zkoušky jsou přijímání žáci s průměrem 1,00 a žáci, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku na víceleté gymnázium, ale z kapacitních důvodů nebyli přijati.*
* V případě, že počet zájemců o třídu se zaměřením, kteří splní požadavky přijetí bez talentové zkoušky, bude vyšší než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, vyhrazuje si škola právo všechny žáky pozvat k vykonání písemné zkoušky. O této skutečnosti budou zájemci vyrozuměni nejpozději v úterý 21. 5. 2019.

Termín konání talentových zkoušek:

Den otevřených dveří pro budoucí 6. třídy: 6. května a 14. května 2019 vždy v době od 12.00 do 16.00 hod.

nebo po telefonické domluvě v jiném termínu

- přijďte se porozhlédnout po škole, seznámit s prostředím i zaměstnanci školy, prohlédnout si učebny, získat odpovědi na své otázky, ....

Přihlášku si můžete vyzvednout u paní hospodářky a nebo stáhnout zde. Další informace získáte na tel. čísle 545 425 062-3, popř. e-mail: posta@zskuldova.cz.

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději v pondělí 20. 5. 2019 na ředitelství školy (osobně, poštou nebo mailem - naskenovaná přihláška). Uchazeči budou nejpozději 21. 5. 2019 prostřednictvím mailu uvedeného na přihlášce vyrozuměni o podmínkách konání talentové zkoušky. 

 

            


[27. 2. 2019 11:53:03] [Michaela Jedličková]