Dnes je 20. 01. 2022
Svátek má Ilona
Asynchronous e-learning system

Přijímací zkoušky do 6. tříd

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zájemci o zařazení do 6. třídy s tímto zaměřením musí absolvovat výběrové řízení, v rámci kterého hodnotíme:

Bez talentové zkoušky jsou přijímání žáci s průměrem 1,00 a žáci, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku na víceleté gymnázium, ale z kapacitních důvodů nebyli přijati.*
* V případě, že počet zájemců o třídu se zaměřením, kteří splní požadavky přijetí bez talentové zkoušky, bude vyšší než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, vyhrazuje si škola právo všechny žáky pozvat k vykonání písemné zkoušky. O této skutečnosti budou zájemci vyrozuměni nejpozději ve středu 17. 5. 2021.

Termín konání talentových zkoušek:

Den otevřených dveří pro budoucí 6. třídy - online 27. 4. od 13 do 14 hod. a pak od 15 do 16 hod. (odkaz naleznete v Aktualitách)

 

Přihlášku si můžete vyzvednout na vrátnici školy a nebo stáhnout zde. Další informace získáte na tel. čísle 545 425 062-3, popř. e-mail: posta@zskuldova.cz.

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději v pátek 28. 5. 2021 na ředitelství školy (osobně, poštou nebo mailem - naskenovaná přihláška). Uchazeči budou nejpozději 31. 5. 2021 prostřednictvím e-mailu uvedeného na přihlášce vyrozuměni o podmínkách konání talentové zkoušky.       


[21. 5. 2021 09:09:00] [Michaela Jedličková]