Dnes je 29. 09. 2022
Svátek má Michal
Asynchronous e-learning system

Slovo o nás

Jsme škola, která Vám nabízí

 • rodinné prostředí malé školy
 • respektující přístup k dětem i rodičům v každodenních situacích a vedení dětí k vytváření skutečné zodpovědnosti a samostatnosti v duchu kurzu „Respektovat a být respektován“
 • v 1. třídách výuku čtení a psaní genetickou metodou
 • na 2. stupni třídy se studijním zaměřením na český a anglický jazyk, matematiku a informatiku
 • zrekonstruované učebny odborných předmětů (přírodovědné předměty, dílny, kuchyňka, cvičný byt, hudebna, dvě učebny informatiky, učebna výtvarné výchovy, učebny jazyků, venkovní učebna EVVO)
Fotka školního jezírka u učebny EVVO
 • pestré učebny 1. stupně; relaxační zónu pro žáky s možností přístupu k internetu a knihovnou
 • netradiční a efektivní metody výuky všech předmětů
 • zavedení průřezových témat ve formě nových předmětů (osobnostně-sociální výchova, mediální výchova, environmentální výchova, finanční gramotnost)
 • volitelné předměty na 1. stupni (angličtina hrou, čtení s porozuměním, osobnostní a sociální výchova, přírodovědná praktika) i na 2. stupni (programování a robotika, přírodovědný seminář, fyzikální praktika)
 • při výuce důraz na čtenářskou a matematickou gramotnost
 • využívání špičkových informačních technologií všemi učiteli i žáky (interaktivní tabule; ve všech učebnách počítače připojené k Internetu a dataprojektor)
Fotka budovy
 • pořádání velkého množství tradičních i netradičních školních akcí (viz aktuality)
 • bohatou nabídku mimoškolních aktivit (kroužky, výlety, akce s rodiči, ...)
 • mladý kolektiv zaměstnanců, který se nebojí dalšího vzdělávání
 • čtvrtinové zastoupení mužů učitelů
 • vstřícný a respektující přístup k žákům i rodičům
 • krásné, atypické prostředí školní budovy (funkcionalistická památka)
 • výbornou školní kuchyni

[29. 9. 2016 10:19:36] [Michaela Jedličková]