Většina tříd nižšího stupně se tento týden zúčastnila hravého vzdělávacího programu Recyklace hrou, který byl zaměřen na správné třídění odpadů a předcházení vzniku odpadů.