V rámci učiva o domácích mazlíčcích druháčci prokázali, jakou úroveň čtenářské gramotnosti mají.

   Děti si nejprve na tabletech vyhledaly co nejvíce informací, a to jak z článků, tak z videí. Kupodivu se jim dařilo neopisovat rozsáhlá souvětí z Wikipedie.:)

   Poté měly za úkol o vybraném mazlíčkovi napsat populárně naučnou knihu o čtyřech kapitolách. V této fázi vycházely pouze ze svých výpisků, (tablety byly v krabici a učebnice v aktovkách).

   Tvorba je moc bavila a výsledek stál za to!