8. A

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Kobrová

Telefonní kontakt: 545 425 068

Zástupce třídního učitele: Mgr. Petra Budín Čiklová

Asistenti pedagoga: Mgr. Martina Ides

O třídě: Ve třídě nás je 30 a jsme nejpočetnější třída na škole. Jsme hlasití, aktivní a pracovití. Tento rok nás čeká výlet do Anglie a lyžařský kurz. I když často zlobíme, tak jsme úžasná parta kamarádů a těšíme se na další společné aktivity.