3. třída

Třídní učitelka: Lenka Řezáčová

Telefonní kontakt: 545 425 064

Zástupce třídního učitele: Mgr. Hana Němečková

Asistenti pedagoga: Bc. Nikol Martincová, Hana Loeve

O třídě:

1. září 2022 vyrazilo 28 mořeplavců na svoji dobrodružnou cestu 3. třídou. Zpočátku byla plavba poklidná, ale jak se jim podaří překonat zrádné vody vyjmenovaných slov a moře násobilky, které je letos čeká?

Zatím si vedou statečně. Stejně jako hlavní hrdina jejich ročníkové četby – Robinson Crusoe. Záchranná lana v podobě dvou šikovných asistentek a třídní učitelky jsou připravena nenechat je napospas jejich osudu.

Tak šťastnou plavbu, třeťáci!