Dnes je 03. 09. 2014
Svátek má Bronislav
Asynchronous e-learning system

Aktuality

 • Ovoce a mléko do škol

Vážení rodiče,

opět Vám v tomto školním roce nabízíme každý měsíc dotované mléčné výrobky. Od tohoto měsíce budete mít objednávkový formulář na školní mléčné výrobky k dispozici vždy zde v aktualitách. Výhodou tohoto formuláře je, že sám ihned spočítá počet objednaných výrobků a konečnou cenu. Připomínáme, že počet objednaných výrobků nesmí překročit počet školních dnů (ten je uveden na objednávkovém formuláři) . Následně jej vytisknete, podepíšete a pošlete spolu s penězi po dítěti do školy. To jej předá p. Stehlíkové na vrátnici. Termíny závozů Vám sdělíme během příštího týdne. Nabídku dotovaných mléčných výrobků si můžete prohlédnout zde.

Objednávkový formulář ke stažení: formát .xlsxformát .xls

Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, můžete si jej vyzvednout na vrátnici školy.

V každém měsíci budou vždy dva závozy, tzn. vaši objednávku rozdělíme na dvě poloviny a každou z nich si žák donese domů. V případě dotazů volejte na 545 425 072 (vrátnice - p. Stehlíková).

Na měsíc září plánujeme z organizačních důvodů pouze jeden závoz, kdy děti dostanou objednané výrobky naráz. Pro měsíc září je počet výrobků 22 kusů. Objednávku je nutné odevzdat do pondělí 8. 9. Závoz pak bude 18. 9.

Ovoce do škol

I v letošním školním roce pokračujeme v projektu "Ovoce do škol", který podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací.
Žáci 1. stupně dostanou vždy 2x v měsíci ovocný nebo zeleninový balíček. V září to bude 4. a 18. 9.

[1. 9. 2014 08:28:22] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Organizace Školní družiny v 1. týdnu školy
V pondělí 1. 9. je provoz školní družiny od 7:00 do 17:00 hod. Děti přihlášené do ŠD odcházejí po skončení výuky do družiny v doprovodu třídní učitelky. Školní jídelna nevaří.
Děti, které nepůjdou v daný den (dny) do ŠD, ale jsou do ní přihlášeny, musí mít písemnou omluvenku.
Prosíme rodiče o upřesnění odchodu ze ŠD (čas a zda dítě odchází samo nebo v doprovodu).

Platba ŠD:
Měsíční poplatek je stanoven ve výši 120,-Kč. Poplatek za ŠD se platí pololetně (tzn. 600,-Kč).
Možnosti platby:
- převodem na účet školy
- hotově u paní hospodářky.
Variabilní symbol každého dítěte je ve tvaru 99......, který je tvořen číslem 99 a prvními šesti číslicemi z rodného čísla dítěte (tzn. část před lomítkem).
První pololetí je nutné uhradit do 19. 9. 2014, druhé pololetí do 16. 1. 2015.

Do školní družiny si děti nosí:
- deníček
- sportovní oblečení (děti si jej nechávají v šatnách)

[27. 8. 2014 23:17:12] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Organizace 1. týdne školního roku
V pondělí 1. 9. začínáme v 9:00 hod. Slavnostním zahájením školního roku na školním dvoře. Po skončení programu na školním dvoře půjdou žáci s třídními učiteli do tříd (prvňáčky mohou do třídy doprovázet rodiče), kde proběhne třídnická hodina. Předpokládaný konec okolo 10:00 hod. na 1. stupni, na 2. stupni okolo 10:15 hod. V pondělí 1. 9. se ve škole nevaří.

V úterý a ve středu 2. a 3. 9. bude probíhat výuka ve třídách s třídními učiteli - vydávání učebnic, třídnické záležitosti. Prvňáčci budou mít 2 vyučovací hodiny, 2. - 5. ročník 3 vyuč. hodiny (odcházet na oběd budou v průběhu čtvrté hodiny a přesný konec výuky sdělí žákům třídní učitelka v pondělí) a 6. - 9. ročník 4 vyuč. hodiny.

Od čtvrtka 4. 9. se již bude vyučovat podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

[27. 8. 2014 23:14:50] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace k novému školnímu roku
Informace k zahájení školního roku a fungování školní družiny v prvních dnech školy zde budou zveřejněny během příštího týdne.
[22. 8. 2014 13:42:45] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Aktualizace webových stránek
V současné době probíhá každoroční aktualizace údajů na webových stránkách školy. Z těchto důvodů mohou být některé odkazy zastaralé nebo nefunkční. Práce by měly být ukončeny do poloviny září. Děkujeme za pochopení.
[22. 8. 2014 13:42:04] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Rozvrh hodin
Zveřejňujeme rozvrh hodin pro nový školní rok. Jedná se o první verzi, ve které může dojít k drobným změnám podle aktuální situace na začátku školního roku. Rozvrh tříd 1. stupně berte jako závazný pouze v rozsahu hodin (tzn. počet hodin denně), uspořádání jednotlivých předmětů si změní třídní učitelky v přípravném týdnu. Žáci 3. A a 3. B mají v úterý v rozvrhu volné hodiny - v tuto dobu mají výuku plavání mimo budovu školy.

Zkratky jednotlivých předmětů jsou intuitivní. Pokud je za zkratkou předmětu uvedena závorka, znamená to, že se žáci v daném předmětu dělí na skupiny. Dále se v rozvrhu objevuje zkratka TřH, což je označení pro třídnickou hodinu, kterou budou všichni žáci trávit s třídním učitelem a zároveň si v této hodině zajdou na oběd. Pro náhled jednotlivých rozvrhů klikněte zde (soubor obsahuje všechny rozvrhy, nutno zvolit vybranou třídu v záhlaví formuláře).

Další informace k začátku školního roku se zde budou objevovat postupně v posledních 14 dnech prázdnin.

Do dalších prázdninových dnů přejeme spoustu krásných zážitků, sluníčka a pohody!

[15. 8. 2014 09:48:59] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Stravné na září
Seznam plateb na září 2014 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[11. 8. 2014 08:47:03] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace pro nové strávníky
Obědy na měsíc září lze vyřídit v týdnu od 25. 8. do 29. 8. 2014. Obědy se neplatí v hotovosti, ale pouze převodem nebo složenkou. Platba musí být připsána na účet školní jídelny (ŠJ) do 29. 8. 2014. Při pozdější platbě je nutné předložit vedoucí ŠJ doklad o zaplacení.
• Dítě se nemůže stravovat ve školní jídelně, pokud neodevzdalo přihlášku ke stravování a nemá zaplacené obědy.
• Přihlášku lze stáhnout z našich webových stránek a vyplněnou odevzdat vedoucí ŠJ. Rodiče, kteří budou platit trvalým příkazem nebo budou mít souhlas k inkasu, odevzdají kopii dokladu o jejich zřízení vedoucí ŠJ. Přihlášku ke stravování (vyplněnou a podepsanou) i kopii dokladu o jejich zřízení lze naskenovat a poslat mailem na adresu vedoucí ŠJ: vbastlova@zskuldova.cz.
• Dotazy týkající se stravování zodpoví vedoucí ŠJ na tel. čísle: 545 425 078.
• Cena obědů: I. kat. (7-10 let) - 23 Kč, II. kat. (11-15 let) - 25 Kč, III. kat. (15 a více let) - 27 Kč.
[11. 8. 2014 08:41:29] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Nabídka kroužků pro školní rok 2014/2015

Jako každý rok i letos budeme organizovat zájmové kroužky. Podle zjišťování předběžného zájmu budou v nabídce tyto kroužky:

Pro 1. stupeň: Dramatický, Keramika, Výtvarný, Sportovní hry, Florbal, Taneční, Šachy, Angličtina

Pro 2. stupeň: Volejbal (možno od 4. třídy), Florbal, Šachy, Novinářský

Kroužky vedené externími organizacemi: Judo (1. st.), Věda nás baví (1. st.), Šikovný fotograf (3.-9. tř.) 

 

Závazné přihlášky do kroužků obdrží děti v září. Kroužky začnou fungovat od října.  

[8. 8. 2014 10:25:07] [Dalibor Horáček - Zástupce ředitele]
 • Rozvrh hodin
Rozvrh hodin zveřejníme v průběhu příštího týdne.
[6. 8. 2014 14:21:29] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Celoroční soutěž Pod napětím
Celý text novinky najdete v sekci Akce školy / Postřehy z akcí školy
[6. 8. 2014 14:17:03] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Úřední hodiny
Od 14. 7. do 15. 8. jsou stanoveny úřední hodiny školy každou středu od 8.00 do 12.00 hod.

Od 30. 6. do 11. 7. a od 18. 8. do 29. 8. v pracovních dnech od 8.30 do 13.30 hod.

[6. 8. 2014 11:48:39] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Absolventská vystoupení
Celý text novinky najdete v sekci Akce školy / Postřehy z akcí školy
[6. 8. 2014 11:21:30] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Matematik školy
Letos jsme již 6. rokem vyhlašovali vítěze soutěže Matematik školy. Tato celoroční soutěž pro žáky 2. stupně vyplývá ze zaměření školy a její snahou je ocenit žáky za jejich práci a úspěchy v hodinách matematiky a matematických, šachových, finančních nebo logických soutěžích. Jednotlivé aktivity jsou bodovány členy předmětové komise matematiky a na závěr školního roku vyhlašujeme vítěze, kteří obdrží zajímavé ceny od našich sponzorů. V letošním ročníku ovládly kategorii 6. - 7. tříd dívky a to na 1. místě Alice Zadubanová, na 2. místě Eliška Žižlavská a na 3. místě stejně jako loni Magdaléna Černá. V kategorii 8. a 9. tříd se lonští vítězové jen trochu "zamíchali" a tak dělené 1. místo obsadila Lenka Pavlíková a Vojta Habiger a na 2. místě skončil David Kugler. Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v matematice:).
[6. 8. 2014 08:20:54] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Seznamy pomůcek na školní rok 2014/2015
Zveřejňujeme seznamy pomůcek, které budou žáci jednotlivých tříd potřebovat v novém školním roce. Připomínáme žákům, že je možné ve většině předmětů pokračovat v rozepsaných sešitech a upozorňujeme, že není vhodné vyhazovat pracovní sešity, především pokud je nemáte doplněné až do konce. Zřejmě v nich budete pokračovat, příp. z nich můžete látku opakovat.
Seznamy pomůcek pro jednotlivé třídy si stáhnete kliknutím na název třídy, kterou bude žák od září navštěvovat:

1. třída2. třída3. třída4. třída5. třída6. třída7. třída8. třída9. třídaŠkolní družina.

Na začátku školního roku budou žákům také hromadně nakoupeny pracovní sešity a další pomůcky (např. do praktických činností), o čemž vás budou informovat třídní učitelé nebo příslušní vyučující.


Prosíme rodiče, kteří mají možnost darovat zbytkový materiál (dřevo, železo, plast ...) pro využití v pracovních činnostech, aby se spojili s paní učitelkou Kobrovou. Děkujeme

[4. 7. 2014 11:23:30] [Dalibor Horáček - Zástupce ředitele]
 • Ocenění Českého olympijského výboru
[1. 7. 2014 13:46:22] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku
V průběhu prázdnin bude ve škole probíhat oprava sociálního zařízení v křídle Šámalova a ve ŠD. Na základě výběrového řízení na zakázku s názvem "Oprava místností sociálního řízení v objektu TZŠ, Brno, Kuldova 38" byla na realizaci této zakázky vybrána firma Stavitelství Zemánek s.r.o. Náhled smlouvy.
[1. 7. 2014 12:50:25] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Začaly prázdniny!
Děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy za přízeň a důvěru v uplynulém školním roce a přejeme všem krásné léto plné úžasných zážitků.
Našim zaměstnancům děkujeme za jejich celoroční nelehkou práci a přejeme jim, aby rychle setřásli únavu a načerpali dostatek energie pro příští školní rok:).

[1. 7. 2014 10:49:39] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2013/2014