Dnes je 28. 08. 2015
Svátek má Augustýn
Asynchronous e-learning system

Aktuality

 • Organizace 1. týdne školního roku
V úterý 1. 9. začínáme v 9:00 hod. Slavnostním zahájením školního roku na školním dvoře. Po skončení programu na školním dvoře půjdou žáci s třídními učiteli do tříd (prvňáčky mohou do třídy doprovázet rodiče), kde proběhne třídnická hodina. Předpokládaný konec okolo 10:00 hod. na 1. stupni, na 2. stupni okolo 10:15 hod. V úterý 1. 9. se ve škole nevaří.
Ve středu a ve čtvrtek 2. a 3. 9. bude probíhat výuka ve třídách s třídními učiteli - vydávání učebnic, třídnické záležitosti. Prvňáčci budou mít 2 vyučovací hodiny, 2. - 5. ročník 3-4 vyuč. hodiny (odcházet na oběd budou v průběhu čtvrté hodiny a přesný konec výuky sdělí žákům třídní učitelka v úterý) a 6. - 9. ročník 4 vyuč. hodiny.
Od pátku 4. 9. se již bude vyučovat podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.
[27. 8. 2015 19:05:57] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Jídelníček

Jídelníček na první a druhý týden:
1. - 4. 9. 2015
7. - 11. 9. 2015

[26. 8. 2015 18:25:39] [Marian Čepil - Administrátor]
 • Úpravy v rozvrhu hodin
Oznamujeme, že ještě došlo k drobným úpravám rozvrhu především u vyšších ročníků (8. - 9. ročník). Odkaz na upravený rozvrh naleznete zde. Původní rozvrh byl tímto novým nahrazen i v předchozím příspěvku.
[24. 8. 2015 16:05:58] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace k novému školnímu roku
Informace k zahájení školního roku 2015/16 a fungování školní družiny v prvních dnech školy zde budou zveřejněny během příštího týdne.
[20. 8. 2015 10:43:32] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Aktualizace webových stránek školy
V současné době probíhá každoroční aktualizace údajů na webových stránkách školy. Z těchto důvodů mohou být některé odkazy zastaralé nebo nefunkční. Práce by měly být ukončeny do poloviny září. Děkujeme za pochopení.
[20. 8. 2015 10:42:25] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Stravné na září
Seznam plateb na září 2015 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[19. 8. 2015 13:00:09] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Rozvrh hodin
Zveřejňujeme rozvrh hodin pro nový školní rok. Jedná se o první verzi, ve které může dojít k drobným změnám podle aktuální situace na začátku školního roku. Rozvrh tříd 1. stupně berte jako závazný pouze v rozsahu hodin (tzn. počet hodin denně), uspořádání jednotlivých předmětů si změní třídní učitelky v přípravném týdnu. Žáci 3. A a 3. B mají v úterý v rozvrhu volné hodiny - v tuto dobu mají výuku plavání mimo budovu školy.

Zkratky jednotlivých předmětů jsou intuitivní. Pokud je za zkratkou předmětu uvedena závorka, znamená to, že se žáci v daném předmětu dělí na skupiny. Dále se v rozvrhu objevuje zkratka TřH, což je označení pro třídnickou hodinu, kterou budou všichni žáci trávit s třídním učitelem a zároveň si v této hodině zajdou na oběd. Pro náhled jednotlivých rozvrhů klikněte zde (soubor obsahuje všechny rozvrhy, nutno zvolit vybranou třídu v záhlaví formuláře).

Další informace k začátku školního roku se zde budou objevovat postupně v posledních dnech prázdnin.

Do dalších prázdninových dnů přejeme spoustu krásných zážitků, pohody a možná i malinko ochlazení a deště!

[14. 8. 2015 19:58:43] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Rozvrh hodin
Rozvrh hodin zveřejníme koncem příštího týdne.
[7. 8. 2015 18:40:18] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace pro nové strávníky
 • Obědy na měsíc září lze vyřídit od 24. 8. do 31. 8. 2015 vždy od 8.00 do 12.00 hod. nebo dle telefonické domluvy. Obědy se neplatí v hotovosti, ale pouze převodem nebo složenkou. Platba musí být připsána na účet školní jídelny (ŠJ) do 31. 8. 2015. Při pozdější platbě je nutné předložit vedoucí ŠJ doklad o zaplacení.
 • Prosíme rodiče, aby předem zavolali na tel. 545 425 078 (pí Bastlová) nebo napsali mail na adresu vbastlova@zskuldova.cz. Z časových důvodu je možné konzultovat obědy i po telefonu.
 • Dítě se nemůže stravovat ve školní jídelně, pokud neodevzdalo přihlášku ke stravování (platí pro nové strávníky), zaplacené obědy do 25. dne předchozího měsíce (neplatí pro platby na září) a zakoupený čip.
 • Přihlášku lze stáhnout z našich webových stránek a vyplněnou odevzdat vedoucí ŠJ. Rodiče, kteří budou platit trvalým příkazem nebo budou mít souhlas k inkasu, odevzdají kopii dokladu o jejich zřízení vedoucí ŠJ. Přihlášku ke stravování (vyplněnou a podepsanou) i kopii dokladu o jejich zřízení lze naskenovat a poslat mailem na adresu vedoucí ŠJ nebo v obálce na její jméno hodit do schránky u hlavního vchodu do školy.
 • Dotazy týkající se stravování zodpoví vedoucí ŠJ na tel. čísle: 545 425 078 nebo prostřednictvím mailu.
 • Cena obědů: I. kat. (7-10 let) - 23 Kč, II. kat. (11-15 let) - 25 Kč, III. kat. (15 a více let) - 27 Kč.
 • Další vysvětlující informace ke stravování si můžete přečíst zde.
[3. 8. 2015 11:53:56] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Seznamy pomůcek pro školní rok 2015/16
Zveřejňujeme seznamy pomůcek, které budou žáci jednotlivých tříd potřebovat v novém školním roce. Připomínáme žákům, že je možné ve většině předmětů pokračovat v rozepsaných sešitech a upozorňujeme, že není vhodné vyhazovat pracovní sešity, především pokud je nemáte doplněné až do konce. Zřejmě v nich budete pokračovat, příp. z nich můžete látku opakovat.
Seznamy pomůcek pro jednotlivé třídy si stáhnete kliknutím na název třídy nebo ročníku, který bude žák od září navštěvovat.
1. třída
, 2. A, 2. B, 3. třída, 4. třída, 5. třída, 6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída, Školní družina.

Na začátku školního roku budou žákům také hromadně nakoupeny pracovní sešity a další pomůcky (např. do praktických činností), o čemž vás budou informovat třídní učitelé nebo příslušní vyučující.

Prosíme rodiče, kteří mají možnost darovat zbytkový materiál (dřevo, železo, plast ...) pro využití v pracovních činnostech, aby se spojili s paní učitelkou Kobrovou. Děkujeme.

[22. 7. 2015 13:59:35] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Ocenění Českého olympijského výboru
[22. 7. 2015 13:57:17] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku
V průběhu prázdnin bude ve škole probíhat oprava sociálního zařízení a sprch v 1. patře. Na základě výběrového řízení na zakázku s názvem "Oprava místností sociálního řízení a sprch v objektu TZŠ, Brno, Kuldova 38" byla na realizaci této zakázky vybrána firma Stavitelství Zemánek s.r.o. Náhled smlouvy.
[10. 7. 2015 12:34:07] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Adaptační kurz pro budoucí 6. třídu

Vážení rodiče budoucích šesťáků,
vzhledem k tomu, že se nás v novém roce sejde více a budou mezi námi nové tváře, na které se moc těšíme, připravila jsem společně s centrem Leporelo adaptační kurz, kde se děti navzájem seznámí, poznají se a navážou vztahy, které je někdy obtížné vybudovat pouze ve škole. Pojedeme v druhé polovině září a jedná se o třídenní kurz s celodenním programem, jídlem a zábavou. Prosím Vás o to, abyste počítali s finanční částkou okolo 1.650 Kč za celý adaptační kurz, v ceně jsou již započítány všechny náklady. Bližší informace se ode mě a od Vašich dětí dovíte na začátku nového školního roku.  Budu se těšit! 

[10. 7. 2015 10:41:57] [Lenka Dvořáková - Učitel]
 • Oslavy 600. výročí upálení Mistra Jana Husa

I naše škola se připojila k oslavám 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Od poloviny července jste mohli do školy v stoupit po husových stopách. Více o celé kampani i dalších akcích najdete zde.

[7. 7. 2015 13:14:37] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Oznámení o přijetí žáka k základnímu vzdělávání
K základnímu vzdělávání od školního roku 2015/16 byl přijat žák Z2015-72.
[2. 7. 2015 11:19:47] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Hurá na prázdniny!

Opět na tomto místě a v tento čas děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy za přízeň a důvěru v uplynulém školním roce a přejeme všem krásné léto plné úžasných zážitků.
Našim zaměstnancům děkujeme za jejich celoroční nelehkou práci a přejeme jim, aby opět rychle setřásli únavu a načerpali dostatek energie pro příští školní rok:).

[1. 7. 2015 15:33:42] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Úřední hodiny během hlavních prázdnin

Od 1. 7. do 9. 7. a od 17. 8. do 30. 8. v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.

Od 10. 7. do 16. 8. jsou stanoveny úřední hodiny školy každou středu od 9.00 do 13.00 hod.

[1. 7. 2015 15:30:25] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pod napětím
Celý text novinky najdete v sekci Akce školy / Postřehy z akcí školy
[1. 7. 2015 15:29:25] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Absolventská vystoupení
Celý text novinky najdete v sekci Akce školy / Postřehy z akcí školy
[1. 7. 2015 15:02:50] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Matematik školy
Letos jsme již 6. rokem vyhlašovali vítěze soutěže Matematik školy. Tato celoroční soutěž pro žáky 2. stupně vyplývá ze zaměření školy a její snahou je ocenit žáky za jejich práci a úspěchy v hodinách matematiky a matematických, šachových, finančních nebo logických soutěžích. Jednotlivé aktivity jsou bodovány členy předmětové komise matematiky a na závěr školního roku vyhlašujeme vítěze, kteří obdrží zajímavé ceny od našich sponzorů. V letošním ročníku soutěž opanovaly dívky, protože se na prvních místech umístily hned čtyři:). V kategorii 6. - 7. tříd se na na 1. místě umístila Radka Fojtová, 2. místo patří Elišce Žižlavské a 3. místo Leoně Fojtové. V kategorii 8. a 9. tříd pak 1. místo obsadila Magda Černá, na 2. místě skončil Michal Bureš a na 3. místě Pepa Pešek. Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v matematice:).
[1. 7. 2015 14:53:05] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2014/2015