Dnes je 25. 08. 2016
Svátek má Radim
Asynchronous e-learning system

Aktuality

 • Jídelníček na první dva týdny školy
Zveřejňujeme jídelníček na první a druhý týden:
1. - 2. 9. 2016
5. - 9. 9. 2016
[24. 8. 2016 15:38:27] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Provoz školní družiny na začátku školního roku
Ve čtvrtek 1. 9. je provoz školní družiny od 7:00 do 16:30 hod. Děti přihlášené do ŠD odcházejí po skončení výuky do družiny v doprovodu třídní učitelky. Školní jídelna nevaří.
V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní družiny Bc. Lucii Rosovou nebo na vychovatele jednotlivých oddělení.

V ostatní dny již funguje školní družina v normální provozní době. Děti, které nepůjdou v daný den (dny) do ŠD, ale jsou do ní přihlášeny, musí mít písemnou omluvenku.
Prosíme rodiče o upřesnění odchodu ze ŠD (čas a zda dítě odchází samo nebo v doprovodu).

Platba ŠD:
Měsíční poplatek je stanoven ve výši 120,-Kč. Poplatek za ŠD se platí pololetně (tzn. 600,-Kč).
Možnosti platby:
- převodem na účet školy
- hotově u paní hospodářky.
Variabilní symbol obdrží děti v 1. týdnu školy.
První pololetí je nutné uhradit do konce září, druhé pololetí do konce ledna.

Do školní družiny si děti nosí:
- deníček
- sportovní oblečení (děti si jej nechávají v šatnách)

[24. 8. 2016 15:26:55] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Organizace začátku školního roku

Ve čtvrtek 1. 9. začínáme v 9:00 hod. Slavnostním zahájením školního roku na školním dvoře. Po skončení programu na školním dvoře půjdou žáci s třídními učiteli do tříd (prvňáčky mohou do třídy doprovázet rodiče), kde proběhne třídnická hodina. Předpokládaný konec okolo 10:00 hod. na 1. i 2. stupni. Ve čtvrtek 1. 9. se ve škole nevaří.

Prosíme, aby si žáci 2.-4. tříd přinesli první den do školy malý deníček (pokud si jej zaplatili a na konci roku sešity nedostali, nemusí si jej nosit, dostanou jej ve škole).

V pátek a v pondělí 2. a 5. 9. bude probíhat výuka ve třídách s třídními učiteli - vydávání učebnic, třídnické záležitosti. Prvňáčci budou mít 2 vyučovací hodiny, 2. - 5. ročník 3-4 vyuč. hodiny (odcházet na oběd budou v průběhu čtvrté hodiny a přesný konec výuky sdělí žákům třídní učitelka v úterý) a 6. - 9. ročník 4 vyuč. hodiny.
Od úterý 6. 9. se již bude vyučovat podle běžného rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

[24. 8. 2016 15:24:35] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace k novému školnímu roku
Informace k zahájení školního roku 2016/17 a fungování školní družiny v prvních dnech školy zde budou zveřejněny koncem příštího týdne.
[15. 8. 2016 10:36:06] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Aktualizace webových stránek
V současné době probíhá každoroční aktualizace údajů na webových stránkách školy. Z těchto důvodů mohou být některé odkazy zastaralé nebo nefunkční. Práce by měly být ukončeny do poloviny září. Děkujeme za pochopení.
[15. 8. 2016 10:35:09] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme rozvrh hodin
Zveřejňujeme rozvrh hodin pro nový školní rok. Jedná se o první verzi, ve které může dojít k drobným změnám podle aktuální situace na začátku školního roku. Rozvrh 1. - 4. tříd berte jako závazný pouze v rozsahu hodin (tzn. počet hodin denně), uspořádání jednotlivých předmětů si změní třídní učitelky v přípravném týdnu. Žáci 3. A a 3. B mají v úterý v rozvrhu volné hodiny - v tuto dobu mají výuku plavání mimo budovu školy.

Zkratky jednotlivých předmětů jsou intuitivní. Pokud je za zkratkou předmětu uvedena závorka, znamená to, že se žáci v daném předmětu dělí na skupiny. Dále se v rozvrhu objevuje volná hodina mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, což bude třídnická hodinu, kterou budou všichni žáci trávit s třídním učitelem a zároveň si v této hodině zajdou na oběd. Pro náhled jednotlivých rozvrhů klikněte zde (soubor obsahuje všechny rozvrhy, nutno zvolit vybranou třídu v záhlaví formuláře).

Další informace k začátku školního roku se zde budou objevovat postupně v posledních dnech prázdnin.

Do dalších prázdninových dnů přejeme spoustu krásných zážitků a pohody.

[15. 8. 2016 09:40:53] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Stravné na září
Seznam plateb na září 2016 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[2. 8. 2016 14:10:56] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace pro strávníky
 • Obědy na měsíc září lze vyřídit od 24. 8. do 31. 8. 2016 vždy od 8.00 do 12.00 hod. nebo dle telefonické domluvy. Obědy se neplatí v hotovosti, ale pouze převodem nebo složenkou. Platba musí být připsána na účet školní jídelny (ŠJ) do 31. 8. 2016. Při pozdější platbě je nutné předložit vedoucí ŠJ doklad o zaplacení.
 • Číslo účtu školní jídelny 108 448 720/0300 (pozor!, nezaměňujte s účtem školy!). Každý strávník má přidělen variabilní symbol, který jej identifikuje. Pokud při platbě není správně uveden VS, může se stát, že vaše platba bude zaúčtována na konto jiného strávníka, u trvalého příkazu je také nutný VS.
 • Prosíme rodiče, aby předem zavolali na tel. 545 425 078 (pí Bastlová) nebo napsali mail na adresu vbastlova@zskuldova.cz. Z časových důvodu je možné konzultovat obědy i po telefonu.
 • Dítě se nemůže stravovat ve školní jídelně, pokud neodevzdalo přihlášku ke stravování (platí pro nové strávníky), nemá zaplacené obědy do 25. dne předchozího měsíce (neplatí pro platby na září) a zakoupený čip.
 • Přihlášku lze stáhnout z našich webových stránek a vyplněnou odevzdat vedoucí ŠJ. Rodiče, kteří budou platit trvalým příkazem nebo budou mít souhlas k inkasu, odevzdají kopii dokladu o jejich zřízení vedoucí ŠJ. Přihlášku ke stravování (vyplněnou a podepsanou) i kopii dokladu o jejich zřízení lze naskenovat a poslat mailem na adresu vedoucí ŠJ nebo v obálce na její jméno hodit do schránky u hlavního vchodu do školy.
 • Seznam plateb (kromě nových žáků) bude vyvěšen od 10. 8. 2016 na dveřích u hlavního vchodu a na webových stránkách školy.
 • Dle vyhlášky jsou strávníci zařazování do kategorie na porci hlavního jídla dle věku a na dobu školního roku (období od 1. 9. do 31. 8.), ve kterém dosahují věku příslušné kategorie. Z toho vyplývá, že žáci, kteří dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku na stravné.
 • Doporučená měsíční platba pro trvalé příkazy:
        I. kat. (7-10 let): 24,-Kč/oběd,  500,- Kč/měsíc
        II. kat. (11-15 let): 27,-Kč/oběd, 600,- Kč/měsíc
        III. kat. (15 a více let): 30,-Kč/oběd, 600,- Kč/měsíc
 • Trvalý příkaz si nastavte od srpna 2016 (splatnost 15. dne v měsíci) do května 2017 dle kategorií.
 • Začínáme vařit od 2. 9. 2016.
[2. 8. 2016 14:06:27] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme seznamy pomůcek pro jednotlivé ročníky
Zveřejňujeme seznamy pomůcek, které budou žáci jednotlivých tříd potřebovat v novém školním roce. Připomínáme žákům, že je možné ve většině předmětů pokračovat v rozepsaných sešitech a upozorňujeme, že není vhodné vyhazovat pracovní sešity, především pokud je nemáte doplněné až do konce. Zřejmě v nich budete pokračovat, příp. z nich můžete látku opakovat.
Seznamy pomůcek pro jednotlivé třídy si stáhnete kliknutím na název ročníku, který bude žák od září navštěvovat. Postupně budeme jednotlivé neaktivní odkazy doplňovat.
1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník, Školní družina.

Na začátku školního roku budou žákům také hromadně nakoupeny pracovní sešity a další pomůcky (např. do praktických činností), o čemž vás budou informovat třídní učitelé nebo příslušní vyučující.

Prosíme rodiče, kteří mají možnost darovat zbytkový materiál (dřevo, železo, plast ...) pro využití v pracovních činnostech, aby se spojili s paní učitelkou Kobrovou. Děkujeme.

[16. 7. 2016 10:53:26] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Krásné léto a prázdniny plné dobrodružství!

Zase po roce na tomto místě a v tento čas děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy za přízeň a důvěru v uplynulém školním roce a přejeme všem pohodové léto plné dobrodružství, společných okamžiků a příjemných zážitků.
Našim zaměstnancům děkujeme za jejich celoroční práci a přejeme jim, aby si příjemně odpočali a načerpali dostatek energie a nadšení pro příští školní rok:).

[4. 7. 2016 15:22:34] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Obrovský úspěch na Mistrovství ČR školních družstev v šachu

Čtvrtý rok po sobě se družstvo našich šachistů, byť v omlazené sestavě, probojovalo na Mistrovství ČR školních družstev v šachu. Družstvo ve složení V. Jurásek, M. Žitný, K. Khadash, S. Khadash a R. Musil pod vedením trenéra Adama Effenbergera vybojovalo v kongresovém sálu ve Zlíně v konkurenci 28 nejlepších českých a moravských šachových družstev úžasné 2. místo, a to jen půl bodu za celkovým vítězem. Jsme velmi pyšní, že máme ve škole vícemistry České republiky v šachu! Klukům moc blahopřejeme a přejeme mnoho dalších šachových úspěchů.

[4. 7. 2016 14:39:17] [Dalibor Horáček - Zástupce ředitele]
 • Úřední hodiny během hlavních prázdnin
Od 1. 7. do 8. 7. a od 22. 8. do 31. 8. v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.

Od 9. 7. do 21. 8. jsou stanoveny úřední hodiny školy každou středu od 8.00 do 12.00 hod.

[4. 7. 2016 14:30:05] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Absolventská vystoupení
Celý text novinky najdete v sekci Akce školy / Postřehy z akcí školy
[4. 7. 2016 14:26:53] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Matematik školy
Na slavnostním ukončení školního roku jsme již 7. rokem vyhlašovali vítěze soutěže Matematik školy. Tato celoroční soutěž pro žáky 2. stupně vyplývá ze zaměření školy a její snahou je ocenit žáky za jejich práci a úspěchy v hodinách matematiky a matematických, šachových, finančních nebo logických soutěžích. V tomto roce pořadím zamíchaly nejen stálé matematické soutěže, ale také velké úspěchy v celorepublikových kolech soutěže Pangea nebo Mistrovství ČR v šachu. Jednotlivé aktivity jsou bodovány členy předmětové komise matematiky a na závěr školního roku vyhlašujeme vítěze, kteří obdrží zajímavé ceny od našich sponzorů.
V letošním ročníku soutěž opět opanovaly dívky, protože se na prvních místech umístily hned čtyři:). V kategorii 6. - 7. tříd se na na 1. místě umístila Radka Fojtová, 2. místo patří Leoně Fojtové a 3. místo Šárce Müllerové. V kategorii 8. a 9. tříd pak dělené 1.-2. místo obsadili Zdeněk Novotný a Vojta Jurásek a na 3. místě skončila Magda Černá. Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v matematice:).
[4. 7. 2016 14:13:20] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2015/2016