Dnes je 21. 10. 2017
Svátek má Brigita
Asynchronous e-learning system

Aktuality

 • Výsledky sběru papíru

Podzimní sběr papíru se velmi vydařil. Celkem se nám společnými silami podařilo nashromáždit přes 6 tun této druhotné suroviny a získali jsme tak pro potřeby dětí 14 200 Kč. 

Seznam nejpilnějších sběračů a sběraček najdete zde

[20. 10. 2017 12:01:13] [Dalibor Horáček - Zástupce ředitele]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 23. 10. do 27. 10.
Jídelníček si můžete prohlédnout zde.
[20. 10. 2017 10:42:32] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Drakiáda

Na úterý 24. 10. jsme si pro družinové děti připravili akci s názvem "Drakiáda", která se uskuteční ve sportovním areálu zvaném Bzzzukot v době od 15:00 do 18:00.

 
[19. 10. 2017 11:25:18] [Lenka Mrhačová - Učitel]
 • Druháčci a program Já + Ty = My

Ve čtvrtek 12. 10. se děti obou druhých tříd zúčastnily na půdě své třídy výukového programu Já + Ty = My, který pro ně připravila společnost Podané ruce. Celý projekt byl zaměřen na stmelování třídního kolektivu, děti se dozvěděly spostu nových a doplňujících informací o svých spolužácích, zahrály si zajímavé hry. Dvouhodinová třídní akce posílila u druháčků vztah k třídnímu kolektivu, zpestřila školní výuku a množná mnohým dodala sebevědomí při vytváření nových kamarádství ve třídě.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii. 

[17. 10. 2017 17:00:38] [Eva Pešková - Učitel]
 • Stravné na listopad
Seznam plateb na listopad 2017 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[16. 10. 2017 13:04:21] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 16. 10. do 20. 10.
Jídelníček si můžete prohlédnout zde.
[16. 10. 2017 11:41:52] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • 6. B v Anthroposu
Třída 6.B v rámci výuky dějepisu vyrazila do pavilonu Anthropos v Pisárkách. Celkem jsme byli mezi exponáty, které dokumentují nejstarší dějiny lidstva, tři hodiny. Během první hodiny jsme se od pana průvodce dozvěděli spoustu zajímavých věcí, například jak Beatles ovlivnili název Australopitheka, kde se našla nejstarší loutka na světě, která firma sponzorovala první repliku mamuta a proč má prase v jeskyni Altamira šest kopýtek. Další dvě hodiny patřily vyplňování pracovních listů. Protože jsme měli muzeum celé pro sebe, mohli jsme pracovat naprosto nerušeně.
[15. 10. 2017 15:41:37] [Marian Čepil - Administrátor]
 • Adaptační kurz šestých tříd Podmitrov
Celý text novinky najdete v sekci Akce školy / Postřehy z akcí školy
[15. 10. 2017 15:38:44] [Marian Čepil - Administrátor]
 • Prvňáčci a deváťáci RUKU V RUCE
Před měsícem uváděli naši deváťáci na Kuldovku nové prvňáčky, o měsíc později (v pátek 6. října) jsme se rozhodli kamarádství mezi nejmenšími a nejstaršími žáky naší školy utužit společným výletem. Celý měsíc žáci IX.B tuto akci plánovali a připravovali se na ni. Procházka Mariánským údolím se díky jejich snaze a také přízni počasí vydařila na 200 %. Prvňáčci byli nadšení z úkolů, které si pro ně deváťáci nachystali, skákali radostí, pokud zrovna jejich tým v dané aktivitě vyhrál a užili jsme si všichni společně spoustu legrace. Velký dík patří dívkám, které napekly pro malé děti perníčky, ale i všem deváťákům, kteří se svých rolí "velkých průvodců" zhostili naprosto úžasně, jak je vidět i z fotek ve fotogalerii. RUKU V RUCE jsme se vrátili do školy a rozloučili se hlasitým "Ahooooj!"
[7. 10. 2017 22:20:37] [Daniela Míčková - Učitel]
 • Sedmáci v Otevřené zahradě na Vzdušných hrátkách
V pátek 6. října 2017 jsme se s žáky 7. A a 7. B vydali na program nazvaný Vzdušné hrátky, který se konal v Otevřené zahradě na Údolní v Brně. Žáci si během tříhodinového programu mohli vyzkoušet různé pokusy s vodou a vzduchem, jak vzniká vítr a tlak. Poté jsme se přesunuli na ekologicky zaměřené krátké filmy o našich chráněných krajinných oblastech - o nám blízkém Moravském krasu a o Bílých Karpatech, kam se po dlouhé době natrvalo vrátili vlci. S odborníkem žáci probrali současnou situaci, smog v Brně a další zajímavosti týkající se České republiky. Doufáme, že se nám brzo podaří jít na další zajímavý program. Na pár fotografií z exkurze se můžete podívat zde.
[6. 10. 2017 16:16:37] [Lenka Menšíková - Učitel]
 • Pozvánka na tradiční Dýňování Spolku rodičů
[6. 10. 2017 09:29:57] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 9. 10. do 13. 10.
Jídelníček si můžete prohlédnout zde.
[6. 10. 2017 07:55:39] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • 5. B zdraví z adapťáku

Letošní školní rok trávíme společně s Vlaštovkami a Amazonkami plachtěním po jezeře. Není divu, že jsme tedy na adapťák vyrazili do Jezírka - školského zařízení Lipky pro environmentální vzdělávání.

Od rána do večera hrajeme hry, dozvídáme se spoustu zajímavých informací o lese, užíváme si pohodu a kamarádství. Viz fotogalerie. :)

[3. 10. 2017 22:35:50] [Radana Standarová - Učitel]
 • Vyhlášení voleb do Školské rady

Po třech letech končí funkční období stávající Školské rady při Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38, která byla zřízena na základě §167 zákona 561/2004 Sb. Proto je potřeba dle zákona 139/1995 Sb. provést nové volby.
Volby do školské rady se budou řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členy školské rady se stanou tři kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Oprávněnými osobami pro kandidování do školské rady jsou zákonní zástupci žáků naší školy. Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství ve školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento přestal být žákem školy.

Více informací zjistíte zde. Kandidátní lístek si můžete stáhnout zde.

Děkujeme všem členům současné Školské rady za odvedenou práci ve prospěch školy v uplynulém funkčním období. 

[1. 10. 2017 14:44:27] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 2. 10. do 6. 10.
Jídelníček si můžete prohlédnout zde.
[1. 10. 2017 14:22:52] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Sběr starého papíru
I letos se pokusíme alespoň malým dílem přispět sběrem starého papíru k ochraně životního prostředí. První kolo sběračské soutěže nás čeká už příští týden. Od úterý 3.10. do čtvrtka 5.10. bude u vjezdu na školní dvůr přistaven kontejner pro sběr starého papíru. Vážení bude probíhat v těchto třech dnech od 7.30 do 8.00. Stalo se již tradicí, že utržené peníze investují sami žáci podle návrhů studentského parlamentu.
[25. 9. 2017 09:50:47] [Dalibor Horáček - Zástupce ředitele]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 25. 9. do 29. 9.
Jídelníček si můžete prohlédnout zde.
[21. 9. 2017 21:07:49] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Vyhlášení ředitelského volna
Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 29. 9. 2017 v souladu s § 24, odst. 2 Školského zákona ředitelské volno pro žáky z provozních důvodů - regulace topného systému a elektroinstalace. Provoz školní družiny bude v případě zájmu (min. 15 dětí) zajištěn v době od 7:00 do 16:00 hod. Školní jídelna nebude v provozu. Bližší informace byly rodičům zaslány prostřednictvím školního informačního systému Edookit.
[14. 9. 2017 16:53:27] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Stravné na říjen
Seznam plateb na říjen 2017 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[14. 9. 2017 16:46:22] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 18. 9. do 22. 9.
Jídelníček si můžete prohlédnout zde.
[14. 9. 2017 16:44:20] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Ohlédnutí za třídními schůzkami

V pondělí 11. 9. se konaly první třídní schůzky v tomto školním roce. Jsme rádi, že jste si našli čas a přišli se seznámit s novinkami a plány na letošní školní rok. Děkujeme všem rodičům, kteří se třídních schůzek zúčastnili. Rodičům, kteří se nemohli dostavit, jsme zaslali nejdůležitější body z programu třídních schůzek zprávou přes Edookit.

[14. 9. 2017 16:37:06] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 11. 9. do 15. 9.
Jídelníček si můžete prohlédnout zde.
[7. 9. 2017 13:00:18] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Kroužky ve školním roce 2017/2018

Seznam kroužků organizovaných školou v tomto školním roce naleznete v sekci "Kroužky". Termíny konání kroužků budeme průběžně doplňovat, dle informací od lektorů.

Na 11.9. (v den třídních schůzek) jsme pro vás nachystali prezentaci kroužků, které budou probíhat v budově školy, ale organizují je externí organizace. Na prezentaci se budete moct seznámit s náplní kroužku, popř. s cenou a termíny.

Prezentace bude probíhat od 17.00 v sále školy. Prezentovány budou kroužky: Věda nás baví, Judo, Atletická přípravka, Brick by Brick (stavění z Lega) a několik kroužků společnosti Rytmik kroužky. 

[5. 9. 2017 16:19:09] [Dalibor Horáček - Zástupce ředitele]
 • Pozvánka na 1. třídní schůzky
Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na 1. třídní schůzky v tomto školním roce. Budou se konat v pondělí 11. 9. od 16:30 hod. Protože náplní schůzek budou především rganizační záležitosti týkající se chodu školy a informace pro danou třídu, budou během třídních schůzek ve škole přítomni pouze třídní učitelé.
Pokud byste měli zájem hovořit s některým z netřídních učitelů, dohodněte si s ním telefonicky nebo mailem individuální schůzku.
Třídní schůzky 2. A a 2. B proběhnou z důvodu nepřítomnosti třídních učitelek v pondělí 19. 9.


Po třídních schůzkách proběhne v sále školy prezentace kroužků pořádaných školou i externími společnostmi.

Program třídních schůzek:
1. Informace třídního učitele - novinky v organizaci výuky dané třídy (předměty, vyučující), učební plán, pomůcky, školní řád, vnitřními řády ŠJ a ŠD, apod.
2. Žákovníček (1. stupeň), elektronická ŽK a třídní kniha
3. Novinky v omlouvání žáků - 2. stupeň
4. Plán akcí školy a třídy na školní rok 2017/18 (projekty školy, výlety, ŠvP, projektové dny, ovoce a mléko do škol, sběr papíru, kroužky, možnost svačinek,
objednávkový systém na hovorové hodiny a další)
5. Informace o možnostech získávání informací o dění ve škole a proběhlých i plánovaných inovacích
6. Informace Klubu rodičů
7. Diskuse, různé

[5. 9. 2017 13:04:18] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Logická olympiáda - možnost přihlašování
I v letošním školním roce se mohou žáci zúčastnit Logické olympiády. Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky, založenou na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost logického uvažování.
Zájemci se mohou přihlašovat do konce září na adrese: http://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/.
Termíny jednotlivých kol pro jednotlivé kategorie a další informace naleznete na stránkách této soutěže: http://www.logickaolympiada.cz/
Soutěžící mohou plnit zadané úkoly doma, potřebný je pouze počítač a připojení k internetu.
Více informací obdrželi žáci i rodiče v Edookitu.
[5. 9. 2017 12:56:40] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 4. 9. do 8. 9.
Jídelníček si můžete prohlédnout zde.
[29. 8. 2017 21:34:13] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace školní družiny
V pondělí 4. 9. je provoz školní družiny od 7:00 do 16:00 hod. Děti přihlášené do ŠD odcházejí po skončení výuky do družiny v doprovodu třídní učitelky. Školní jídelna nevaří.

V ostatní dny již funguje školní družina v normální provozní době. Děti, které nepůjdou v daný den (dny) do ŠD, ale jsou do ní přihlášeny, musí mít písemnou omluvenku.
Prosíme rodiče o upřesnění odchodu ze ŠD (čas a zda dítě odchází samo nebo v doprovodu).

1. oddělení: 3.B + část 3.A + 5.B     Lenka Řezáčová, Veronika Kolářová

2. oddělení: 4.A + část 4.B             Andrea Tesařová

3. oddělení: 2.B + část 4. B            Lucie Rosová

4. oddělení: 2.A + část 3.A + 5.A     Lenka Mrhačová

5. oddělení: 1. třída                       Kateřina Bradnová

[27. 8. 2017 12:41:32] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Organizace začátku školního roku
V pondělí 4. 9. začínáme v 9:00 hod. Slavnostním zahájením školního roku na školním dvoře. Po skončení programu na školním dvoře půjdou žáci s třídními učiteli do tříd (prvňáčky mohou do třídy doprovázet rodiče), kde proběhne třídnická hodina. Předpokládaný konec okolo 10:00 hod. na 1. i 2. stupni.

V pondělí 4. 9. se ve škole nevaří.

V úterý 5. 9. a ve středu 6. 9. bude probíhat výuka ve třídách s třídními učiteli - vydávání učebnic, třídnické záležitosti. Prvňáčci budou mít 2 vyučovací hodiny, 2.-5. ročník 4 vyuč. hodiny (odcházet na oběd budou v průběhu čtvrté hodiny a přesný konec výuky sdělí žákům třídní učitelé v pondělí) a 6.-9. ročník 5 vyuč. hodin.

Od čtvrtka 7. 9. se již bude vyučovat podle rozvrhu.

[27. 8. 2017 12:38:17] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace k novému školnímu roku
Informace k zahájení školního roku 2017/18 a fungování školní družiny v prvních dnech školy zde budou zveřejněny koncem příštího týdne.
[20. 8. 2017 07:09:00] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Provoz školní družiny na začátku školního roku
V pondělí 4. 9. je provoz školní družiny od 7:00 do 16:00 hod. Děti přihlášené do ŠD odcházejí po skončení výuky do družiny v doprovodu třídní učitelky. Školní jídelna nevaří.
V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní družiny Mgr. Lenkou Mrhačovou nebo na vychovatelky jednotlivých oddělení (rozdělení oddělení a jména jejich vychovatelů zde uvedeme do konce příštího týdne).

V ostatní dny již funguje školní družina v normální provozní době. Děti, které nepůjdou v daný den (dny) do ŠD, ale jsou do ní přihlášeny, musí mít písemnou omluvenku.
Prosíme rodiče o upřesnění odchodu ze ŠD (čas a zda dítě odchází samo nebo v doprovodu).

Platba ŠD:
Měsíční poplatek je stanoven ve výši 120,-Kč. Poplatek za ŠD se platí pololetně (tzn. 600,-Kč).
Možnosti platby:
- převodem na účet školy
- hotově u paní hospodářky.
Variabilní symbol obdrží děti v 1. týdnu školy (rodičům dětí 2. až 5. třídy byl na začátku srpna zaslány zprávou v Edookitu).
První pololetí je nutné uhradit do konce září, druhé pololetí do konce ledna.

Do školní družiny si děti nosí:
- deníček
- sportovní oblečení (děti si jej nechávají v šatnách)

[20. 8. 2017 07:07:57] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme rozvrh hodin
Zveřejňujeme rozvrh hodin pro nový školní rok. Jedná se o první verzi, ve které může dojít k drobným změnám podle aktuální situace na začátku školního roku. Zkratky jednotlivých předmětů jsou intuitivní. Hvězdiček u zkratek si nevšímejte, jedná se pouze o označení hodin v programu na tvorbu rozvrhu.
Rozvrh 1.-4. tříd berte jako závazný pouze v rozsahu hodin (tzn. počet hodin denně), uspořádání jednotlivých předmětů si změní třídní učitelky v přípravném týdnu. Žáci 3. A a 3. B mají v úterý v rozvrhu "modré" hodiny - v tuto dobu mají výuku plavání mimo budovu školy. "Žluté" hodiny znamenají půlenou výuku (tzn. tuto hodinu má jen část třídy).

Pokud je daná hodina u 5.-9. tříd zvýrazněna barevně, pak je buď v režimu, že ji má pouze část třídy (zelená), nebo je vyučována jednou za 14 dnů (bledě modrá). Dále se v rozvrhu objevuje žlutě zvýrazněná hodina, což je třídnická hodina, kterou budou všichni žáci třídy trávit s třídním učitelem a zároveň si v této hodině zajdou na oběd.

Jednotlivé rozvrhy: 1. třída, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 8. třída, 9.A, 9.B.

Další informace k začátku školního roku se zde budou objevovat postupně v posledních dnech prázdnin.

Do dalších prázdninových dnů přejeme spoustu krásných zážitků a pohody.

[15. 8. 2017 11:50:09] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Rozvrh hodin
V současné době finalizujeme rozvrh hodin a zveřejníme jej během několika dnů.
[14. 8. 2017 11:11:52] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace pro strávníky
 • Obědy na měsíc září lze vyřídit od 23. 8. do 31. 8. 2017 vždy od 8.00 do 12.00 hod. nebo dle telefonické domluvy. Obědy se neplatí v hotovosti, ale pouze převodem nebo složenkou. Platba musí být připsána na účet školní jídelny (ŠJ) do 31. 8. 2017. Při pozdější platbě je nutné předložit vedoucí ŠJ doklad o zaplacení.
 • Číslo účtu školní jídelny 108 448 720/0300 (pozor!, nezaměňujte s účtem školy!). Každý strávník má přidělen variabilní symbol, který jej identifikuje. Pokud při platbě není správně uveden VS, může se stát, že vaše platba bude zaúčtována na konto jiného strávníka, u trvalého příkazu je také nutný VS.
 • Prosíme rodiče, aby předem zavolali na tel. 545 425 078 (pí Bastlová) nebo napsali mail na adresu vbastlova@zskuldova.cz. Z časových důvodu je možné konzultovat obědy i po telefonu.
 • Dítě se nemůže stravovat ve školní jídelně, pokud neodevzdalo přihlášku ke stravování (platí pro nové strávníky), nemá zaplacené obědy do 25. dne předchozího měsíce (neplatí pro platby na září) a zakoupený čip.
 • Přihlášku lze stáhnout z našich webových stránek a vyplněnou odevzdat vedoucí ŠJ. Rodiče, kteří budou platit trvalým příkazem nebo budou mít souhlas k inkasu, odevzdají kopii dokladu o jejich zřízení vedoucí ŠJ. Přihlášku ke stravování (vyplněnou a podepsanou) i kopii dokladu o jejich zřízení lze naskenovat a poslat mailem na adresu vedoucí ŠJ nebo v obálce na její jméno hodit do schránky u hlavního vchodu do školy.
 • Seznam plateb (kromě nových žáků) bude vyvěšen od 14. 8. 2017 na dveřích u hlavního vchodu a na webových stránkách školy.
 • Dle vyhlášky jsou strávníci zařazování do kategorie na porci hlavního jídla dle věku a na dobu školního roku (období od 1. 9. do 31. 8.), ve kterém dosahují věku příslušné kategorie. Z toho vyplývá, že žáci, kteří dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku na stravné.
 • Doporučená měsíční platba pro trvalé příkazy:
  I. kat. (7-10 let): 24,-Kč/oběd, 500,- Kč/měsíc
  II. kat. (11-15 let): 27,-Kč/oběd, 600,- Kč/měsíc
  III. kat. (15 a více let): 30,-Kč/oběd, 600,- Kč/měsíc
 • Trvalý příkaz si nastavte od srpna 2017 (splatnost 15. dne v měsíci) do května 2018 dle kategorií.
 • Začínáme vařit od 5. 9. 2017.
[14. 8. 2017 11:09:49] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Stravné na září
Seznam plateb na září 2017 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[14. 8. 2017 11:00:02] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Rekonstrukce jsou v plném proudu

Letošní prázdniny jsou pro naši školu plné oprav. Probíhá 1. etapa obnovy fasády - na stěnách, kde jsou již vyměněná okna, dochází k čištění, penetraci a nátěru fasády díky dotaci v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Dále probíhá 5. etapa výměny oken. Obě tyto akce zajišťujeme díky podpoře našeho zřizovatele. Z vlastních zdrojů realizujeme opravu sociálního zařízení v křídle Kuldova a také žákovské kuchyňky a některých kabinetů.  V příštím roce by měla být výměna oken i obnova fasády dokončena a budova školy tak získá celý nový kabát a zdůrazní se tak její krásný funkcionalistický vzhled.

V tomto okamžiku je to tady ale stále jako na staveništi. Jak se situace vyvíjí se můžete podívat na našem školním facebooku.

 

[14. 8. 2017 09:08:24] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Aktualizace webových stránek
V současné době probíhá každoroční aktualizace údajů na webových stránkách školy. Z těchto důvodů mohou být některé odkazy zastaralé nebo nefunkční. Taktéž informace o předmětech, třídách a vyučujících. Práce by měly být ukončeny do poloviny září. Děkujeme za pochopení.
[7. 7. 2017 23:16:21] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme seznamy pomůcek pro jednotlivé ročníky na školní rok 2017/18
Zveřejňujeme seznamy pomůcek, které budou žáci jednotlivých tříd potřebovat v novém školním roce. Připomínáme žákům, že je možné ve většině předmětů pokračovat v rozepsaných sešitech a upozorňujeme, že není vhodné vyhazovat pracovní sešity, především pokud je nemáte doplněné až do konce. Zřejmě v nich budete pokračovat, příp. z nich můžete látku opakovat.
Seznamy pomůcek pro jednotlivé třídy si stáhnete kliknutím na název ročníku, který bude žák od září navštěvovat.
1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník, Školní družina.

Na začátku školního roku budou žákům také hromadně nakoupeny pracovní sešity a další pomůcky (např. do praktických činností), o čemž vás budou informovat třídní učitelé nebo příslušní vyučující.

Prosíme rodiče, kteří mají možnost darovat zbytkový materiál (látky, dřevo, železo, plast ...) pro využití v pracovních činnostech, aby se spojili s paní učitelkou Kobrovou. Děkujeme.

[7. 7. 2017 22:48:21] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pod napětím

Po roční přestávce se do školy vrátila celoroční vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně s názvem Pod napětím. Jednotlivé třídní týmy se utkaly navzájem a prověřily svoje znalosti v širokém spektru otázek. Pod vedením p. uč. Míčka se bojovalo o první místo až do posledních duelů. Nakonec se vítězem stalo družstvo 8. A, na 2. místě skončila 7. třída a 3. místo vybojovala 6. A.
Vítězům gratulujeme!
Žáci 8. A (budoucí 9.A) mohou na podzim vyzvat na duel tým učitelů a do tohoto Dream teamu si vybrat dle svého uvážení pět vyučujících. Uvidíme, jak toto klání dopadne ...

[7. 7. 2017 22:45:02] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Matematik školy
po osmé v řadě jsme na Slavnostním ukončení školního roku vyhlašovali vítěze soutěže Matematik školy. Tato celoroční soutěž pro žáky 2. stupně vyplývá ze zaměření školy a její snahou je ocenit žáky za jejich práci a úspěchy v hodinách matematiky a matematických, šachových, nebo logických soutěžích. V tomto roce pořadím zamíchaly nejen stálé matematické soutěže, ale také aktivita v žáků v hodinách a velké úspěchy v okresních kolech matematických soutěží a v mezinárodní soutěži Pangea. Jednotlivé aktivity jsou bodovány členy předmětové komise matematiky a na závěr školního roku vyhlašujeme vítěze, kteří obdrží zajímavé ceny.
V letošním ročníku soutěž opět opanovaly dívky, protože se na prvních místech umístily hned čtyři:). V kategorii 6. - 7. tříd byly síly vyrovnané a na 1. místě se umístili hned tři žáci: Dorka Poláková (6. B), Hanka Špalková (6. A) a Lukáš Zaduban (6. B). V kategorii 8. a 9. tříd pak dělené 1.-2. místo obsadily Lea a Radka Fojtovy (8. B) a na 3. místě skončil Michal Havlíček (8. B). Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v matematice:).
[7. 7. 2017 22:38:28] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Absolventská vystoupení
Stalo se již tradicí, že se žáci devátého ročníku naší školy loučí se studiem na základní škole absolventskými vystoupeními. Příprava na těchto vystoupení probíhala individuálně během 2. pololetí a pak především na přelomu května a června po přijímacích zkouškách na SŠ.
Ve středu 14. června mohli dopoledne celé vystoupení vidět žáci 7. a 8. tříd naší školy a odpoledne i rodiče a ostatní zájmeci z řad přátel školy či bývalých žáků. Na podiu se postupně vystřídalo 8 skupin deváťáků s pestrou nabídkou témat. Jen pro zajímavost uvádíme jejich výčet: Nejzajímavější místa světa, Točíme to s Krejčím, Zajímavosti ze světa hudby, Walt Disney Company, Život normálního patnáctiletého kluka, Revitalizace šachovnice, Kyselina octová a Sladký sen.
Všechna absolventská vystoupení se vydařila, deváťáci se opět výborně poprali s trémou, moderátoři vtipně provázeli celým programem a diváci se mnohé dověděli a určitě se nenudili. Odměnou byl potlesk nejen spolužáků, ale všech hostů, kteří si udělali odpoledne čas a přišli se na ně podívat. Více najdete ve Fotogalerii 2016/17.
Všichni diváci nakonec hlasovali o nejzdařilejší prezentaci a součtem hlasů diváků se na prvních místech umístili tito:

1. místo: WALT DISNEY COMPANY - Sabča Čápková a Katka Koláčková
2. místo: TOČÍME TO S KREJČÍM - Marian Krejčí a Miloš Beránek
3. místo: NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTA SVĚTA - Iveta Šťastná a Vendy Dvořáková
4. místo: SLADKÝ SEN - Lucka Čonková, Martina Chytrá a Magda Krejčí

[7. 7. 2017 22:37:29] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Ocenění talentovaných žáků

Ve středu 14. 6. byli naši žáci pozváni do Sněmovního sálu brněnského magistrátu k předání ocenění talentovaným žákům základních škol města Brna, kteří se umístili na prvních třech místech v městských kolech předmětových soutěží.
Za naši školu získali toto ocenění hned čtyři žáci a to: Lea Fojtová (8.B), Radka Fojtová (8. B), Michal Havlíček (8. B) a Lukáš Zaduban (6. B).
Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

 

[7. 7. 2017 22:25:58] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Úspěch 3. B v soutěži Objevte své knihkupectví

U příležitosti Světového dne knihy a autorských práv vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů společně s firmou Albatros Media soutěž pro třídní kolektivy základních škol s názvem: Objevte své knihkupectví.

Žáci 3. B se rozhodli soutěže zúčastnit, zmapovali dostupnost vybraných brněnských knihkupectví a začali čmuchat v jednom z těch největších - v knihkupectví Dobrovský. Toto knihkupectví navštívili osobně, v menších skupinkách si zahráli na reportéry, sháněli se po odpovědích na otázky jak u zaměstnanců knihkupectví, tak u jeho zákazníků. Cvičili svou orientaci v neznámém prostředí, motivovali se k prohlížení zajímavých knižních titulů, učili se vystupovat na veřejnosti a zvořile pokládat otázky neznámým lidem.

Za zaslanou reportáž vybojovali ve své kategorii (3.-5. třída) 1. místo a nyní se těší z knižní ceny v hodnotě 1500 Kč.

[4. 7. 2017 11:49:21] [Pavlína Sochorová - Učitel]
 • Úřední hodiny během hlavních prázdnin

V termínech od 3. 7. do 14. 7. a od 28. 8. do 1. 9. v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.

Od 15. 7. do 27. 8. jsou stanoveny úřední hodiny školy každou středu od 8.00 do 12.00 hod.

[3. 7. 2017 17:01:34] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Krásné prázdniny!

Rok uplynul jako voda a opět na tomto místě a v tento čas děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy za přízeň a důvěru v právě skončeném školním roce a přejeme všem krásné léto plné dobrodružství, zábavy, zážitků a nových kamarádství.
Našim zaměstnancům děkujeme za jejich celoroční práci a přejeme jim, aby si příjemně odpočali a načerpali dostatek energie a nadšení pro příští školní rok:).

[3. 7. 2017 16:28:04] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2016/2017