Dnes je 10. 10. 2015
Svátek má Marina
Asynchronous e-learning system

Aktuality

 • Adaptační kurz 6. třídy
Na pár fotek z našeho vydařeného adaptačního kurzu 6. třídy, který se konal v Hálově mlýně 21. - 23. září, se můžete podívat zde
[9. 10. 2015 08:29:39] [Lenka Dvořáková - Učitel]
 • Pozvánka na akci Klubu rodičů
[8. 10. 2015 15:54:17] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pozvánka na Veselé odpoledne s Večerníčkem
[8. 10. 2015 14:30:40] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Ředitelské volno
Ředitelka školy vyhlašuje v době od 26. 10. do 27. 10. 2015 v souladu s § 24, odst. 2 Školského zákona (ŠZ) ředitelské volno pro žáky z provozních důvodů - oprava podlah ve spojovacím krčku školní budovy. Provoz školní družiny bude v případě zájmu (min. 15 dětí) zajištěn v době od 7:00 do 16:00 hod.
[8. 10. 2015 14:03:47] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Stravné na listopad
Seznam plateb na listopad 2015 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[8. 10. 2015 14:01:37] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 12. do 16. 10.
K nahlédnutí zde.
[8. 10. 2015 14:00:27] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 5. do 9. 10.
K nahlédnutí zde.
[30. 9. 2015 22:04:19] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Šachový kroužek pro začátečníky i pokročilé

 Chcete, aby si vaše dítě trénovalo paměť? Aby se naučilo promyslet si věci dopředu, rozhodnout se a brát za svá rozhodnutí zodpovědnost? Šachy naučí soustředit se delší dobu, zároveň ale zlepšují dovednost rychlého rozhodování. Je dokázáno, že 1-2 roky v šachovém kroužku mají výrazně pozitivní vliv na schopnost učit se a tedy i na výsledky ve škole.

Každou středu od 16.00 do 17.30 se na naši školu sjede tým tří mladých trenérů: Mistr Floridy v šachu Tadeáš Boček, jehož tréninky začátečníků během tohoto léta v Itálii sklízely tak nečekaně velký zájem, že organizátorům málem nestačily šachovnice pro rychle přibývající zájemce, bude spolupracovat s dvojicí studentů Masarykovy univerzity Eduardem Medunou (šéftrenér) a Oskarem Hájkem (zástupce šéftrenéra), zkušenými extraligovými hráči.

Všechny zájemce ze 3.-9. třídy zveme na úvodní kroužek, který proběhne ve středu 7. října od 16.00 v učebně 4. B. První dva tréninky jsou zdarma. Pokud se bude dětem v kroužku líbit, stačí  obvyklé kroužkovné (800,- Kč) uhradit u paní hospodářce až po jeho druhé návštěvě.

Pro děti z 1. a 2. třídy otevíráme speciální šachový kroužek MINI zaměřený právě pro ně - probíhat bude každou středu od 15.15 do 16.00. 

Případné dotazy k oběma kroužkům prosím směřujte na pana zástupce Horáčka nebo na emilovou adresu trenéra Adama Effenbergera aeffenberger@zskuldova.cz.

[30. 9. 2015 15:52:21] [Dalibor Horáček - Zástupce ředitele]
 • Adaptační kurz 6. třídy
Celý text novinky najdete v sekci Akce školy / Postřehy z akcí školy
[29. 9. 2015 11:40:43] [Lenka Dvořáková - Učitel]
 • Kroužky ve školním roce 2015/2016
Seznam kroužků, které budou fungovat ve školním roce 2015/2016 najdete zde. Všechny kroužky zahájí svou činnost v týdnu od 5. do 9. 10. 2015. Kroužky, které v seznamu nenajdete, nebyly otevřeny pro malý zájem. Můžete proto přihlásit dítě do jiného, otevřeného kroužku nebo si vyžádat vrácení kroužkovného. Děkujeme za pochopení.
[25. 9. 2015 14:00:52] [Dalibor Horáček - Zástupce ředitele]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 28. 9. do 2. 10.
K nahlédnutí zde.
[24. 9. 2015 13:10:35] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Sběr starého papíru
I letos se pokusíme získat finanční prostředky na nákup herního vybavení školy prostřednictvím sběru starého papíru. První kolo proběhne již příští týden od středy 23. do pátku 25. 9. Kontejner bude přistaven u vchodu na školní dvůr. Papír se bude vážit vždy ráno od 7.30 do 7.55.
[17. 9. 2015 13:49:35] [Dalibor Horáček - Zástupce ředitele]
 • Mléko do škol - objednávky na říjen
Vážení rodiče,
připojujeme objednávkový formulář na dotované mléčné výrobky na měsíc říjen. Připomínáme, že počet objednaných výroků nesmí překročit počet školních dnů v daném měsíci (ten je uveden na objednávkovém formuláři). Pro měsíc září je počet výrobků 17. Následně formulář vytisknete, podepíšete a pošlete spolu s penězi po dítěti do školy. To jej předá p. Stehlíkové na vrátnici.
Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, můžete si jej každý měsíc vyzvednout na vrátnici školy.
V každém měsíci budou vždy dva závozy, tzn. vaši objednávku rozdělíme na dvě poloviny a každou z nich si žák donese domů.

Objednávkový formulář ke stažení zde: formát .xls, formát .xlsx
V případě dotazů volejte na 545 425 072 (vrátnice - p. Stehlíková).
Cena za mléko zůstává stejná. U Laksymáčku se cena zvýšila a to na 7,50 Kč za kus, protože tento výrobek už není zahrnut do dotovaného školního programu.
Objednávku je nutné odevzdat do pondělí 21. 9. 2015.
Nejbližší závozové dny: 1.10., 15.10., 5.11., 19.11.

[17. 9. 2015 12:28:31] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Matematické soutěže
S podzimem vždy přichází čas matematických soutěží. Máme to hezky spočítáno a třetí čtvrtina roku už tradičně patří školnímu (domácímu) kolu jedné z nejstarších předmětových soutěží Matematické olympiády. Soutěž probíhá na základních školách a ve srovnatelných ročnících víceletých gymnázií, a to v pěti kategoriích (5. - 9. třída). Zadání úloh letošního ročníku si můžete stáhnout zde, nebo je obdržíte od učitelů matematiky. Řešení úloh odevzdávejte svým vyučujícím matematiky podle jimi stanovených termínů. Do městského (okresního) kola postupují ti žáci, kteří správně vyřeší alespoň čtyři ze šesti úloh své kategorie.
Úspěchy z těchto soutěží se započítávají do školní soutěže Matematik školy.
Na přelomu října a listopadu opět pořádáme naši soutěž Mateso, kterou organizujeme již devátým rokem pro všechny páťáky z Brna a okolí. Na konci října budou probíhat školní kola a městské kolo se bude konat v naší škole 11. listopadu od 13 hodin.
[17. 9. 2015 12:18:29] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Ohlédnutí za třídními schůzkami
V pondělí 14. 9. se konaly první třídní schůzky v tomto školním roce. Jsme rádi, že jste si našli čas a přišli se seznámit s novinkami a plány na letošní školní rok. Děkujeme všem rodičům, kteří se třídních schůzek zúčastnili. Pro rodiče, kteří se nemohli dostavit, zde uvádíme nejdůležitější body z programu třídních schůzek:
 • volba třídního důvěrníka do Klubu rodičů (seznam Rady Klubu rodičů naleznete v sekci Klub rodičů)
 • prázdninové rekonstrukce a úpravy v budově školy (nová okna - křídlo Kuldova, nové toalety a sprchy - krček, výmalby chodeb a další běžné úpravy)
 • školní informační portál Edookit - elektronická ŽK (od 3. ročníku) a TK (všechny ročníky), zde můžete sledovat absenci či hodnocení svého dítěte, stejně tak probrané učivo, zadané domácí úkoly apod. Webové stránky školy i Facebook zůstávají původní (info o mimoškolních akcích, aj.)
 • seznámení se s novinkami v organizaci výuky dané třídy (učební plán, vyučující)
 • pomůcky, pracovní sešity, školní sešity (s logem školy) - možnost koupě po celý školní rok
 • seznámení se školním řádem, vnitřním řádem ŠJ, vnitřním řádem ŠD (ke stažení na webových stránkách školy i na nástěnce ve vestibulu školy nebo ŠD)
 • pozor - děti, které nenavštěvují školní družinu, odchází po vyučování/obědě domů - pokud je vyzvedáváte po skončení výuky, prosíme o Váš včasný příchod ke škole, zároveň děti také poučte s kým mohou šk. budovu opustit, škola po skončení vyučování již za děti nemá zodpovědnost, tzn. ve vestibulu školy je nikdo nehlídá
 • pozor - nezaměňovat číslo účtu školy (platby kroužků, výletů apod.) s číslem účtu školní jídelny (pouze platby stravného)
 • upozonění na nutnost odhlašování žáků během nemoci
 • od října bude možnost odhlašování obědů přes Edookit
 • informace o činnosti výchovného poradce a metodika prevence - Mgr. Kobrová (konzultační hodiny jsou uvedeny v kontaktech a v ŽK nebo ŽP)
 • nově pracuje ve škole školní psycholog - Mgr. Kateřina Križanová
 • škola je zapojena do několika projektů - Mentoring s MMB, pokračujeme v mezinárodním projektu La Ngonpo, zapojili jsme se do Výzvy 56 i 57
 • škola pokračuje v projektu "Ovoce do škol", který podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací a také v projektu Mléko do škol (dotované mléčné výrobky pro všechny žáky) - informace v Aktualitách
 • seznámení s plánovanými akcemi na 1. pololetí školního roku (výlet, ŠvP, exkurze, ročníkové projekty, sběr papíru - od 23. do 25. 9.)
 • informace o kroužcích
 • informace o soutěžích pořádaných školou - budou zveřejňovány zde v aktualitách
 • letáky a pozvánky na další zajímavé akce - vkládáme na školní Facebook
 • časový harmonogram (ke stažení v sekci Organizace školního roku)
 • stále platí pro žáky doporučení nepoužívat během vyučování mobilní telefony, tablety aj., a to z důvodu jejich psychohygieny, trávení přestávky hrou s kamarády, přípravou na další hodinu
 • škola uvítá jakoukoli formu sponzoringu a podpory (knihy i cizojazyčné, květiny, papíry, odměny pro žáky, hry, kancelářské potřeby, ...)
[17. 9. 2015 10:40:47] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 21. do 25. 9.
K nahlédnutí zde.
[17. 9. 2015 10:19:08] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pozvánka na vystoupení
[12. 9. 2015 17:24:55] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 14. do 18. 9.
K nahlédnutí zde.
[12. 9. 2015 16:38:44] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace o kroužcích

Jako každý rok i letos otevírám e od října zájmové kroužky pro děti.Přihlášku a informace o platbě najdete zde.

 

[11. 9. 2015 10:39:14] [Dalibor Horáček - Zástupce ředitele]
 • Stravné na říjen
Seznam plateb na říjen 2015 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[10. 9. 2015 10:35:41] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pozvánka na 1. třídní schůzky
Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na 1. třídní schůzky v tomto školním roce. Budou se konat v pondělí 14. 9. od 16:30 hod. Protože náplní schůzek budou především organizační záležitosti týkající se chodu školy a informace pro danou třídu, budou během třídních schůzek ve škole přítomni pouze třídní učitelé. Pokud byste něli zájem hovořit s některým z netřídních učitelů, dohodněte si s ním telefonicky nebo mailem individuální schůzku.

Program třídních schůzek:
1. Informace třídního učitele - novinky v organizaci výuky dané třídy (předměty, vyučující), učební plán, pomůcky, školní řád, vnitřními řády ŠJ a ŠD, apod.
2. Elektronická ŽK a třídní kniha
3. Plán akcí školy a třídy na školní rok 2015/16 (projekty školy, výlety, ŠvP, projektové dny, ovoce a mléko do škol, sběr papíru, kroužky, ...)
4. Informace o možnostech získávání informací o dění ve škole a plánovaných inovacích
5. Informace Klubu rodičů
6. Diskuse, různé

[9. 9. 2015 20:30:27] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Školní družina - informace

Vážení rodiče,
vzhledem k nárůstu žáků na 1. stupni  jsme během prázdnin požádali o navýšení kapacity školní družiny ze 120 na 150 žáků. Toto navýšení nám bylo povoleno, proto bylo možné uspokojit všechny žáky se zájmem o družinu. Zároveň to ale způsobilo, že jsme mohli uzavřít složení jednotlivých oddělení až dnes. V příloze naleznete přehled jednotlivých oddělení včetně vychovatele, složení i umístění.

Věnujte prosím pozornost časům, kdy je děti možné vyzvednout, a to před vycházkou od 13.40 do 14.00 hod. a po vycházce od 15.15 až do 17.00 hod. Mimo tuto dobu lze děti vyzvednout jen ve vyjímečných případech (lékař, apod.). Toto časové omezení vyzvedávání je dáno programem oddělení a především odchody dětí na oběd.
V případě dotazů se obracejte na vedoucí vychovatelku Bc. Lucii Rosovou nebo na pana zástupce Mgr. Dalibora Horáčka.

[4. 9. 2015 07:50:24] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Provoz školní družiny v 1. týdnu školy

V úterý 1. 9. je provoz školní družiny od 7:00 do 17:00 hod. Děti přihlášené do ŠD odcházejí po skončení výuky do družiny v doprovodu třídní učitelky. Školní jídelna nevaří.
V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní družiny Bc. Lucii Rosovou nebo na vychovatele jednotlivých oddělení.

V ostatní dny již funguje školní družina v normální provozní době. Děti, které nepůjdou v daný den (dny) do ŠD, ale jsou do ní přihlášeny, musí mít písemnou omluvenku.
Prosíme rodiče o upřesnění odchodu ze ŠD (čas a zda dítě odchází samo nebo v doprovodu).

Platba ŠD:
Měsíční poplatek je stanoven ve výši 120,-Kč. Poplatek za ŠD se platí pololetně (tzn. 600,-Kč).
Možnosti platby:
- převodem na účet školy
- hotově u paní hospodářky.
Variabilní symbol obdrží děti v 1. týdnu školy.
První pololetí je nutné uhradit do konce září, druhé pololetí do konce ledna.

Do školní družiny si děti nosí:
- deníček
- sportovní oblečení (děti si jej nechávají v šatnách)

[31. 8. 2015 14:15:16] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Uvítání prvňáčků žáky devátých tříd

Vážení deváťáci,
jako každý rok vás čeká milá povinnost doprovázet prvňáčky na školní dvůr, proto vás všechny prosíme, abyste přišli ke škole včas, nejlépe v 8,30 hodin, tak abychom se stačili na všem domluvit. Těší se na vás vaši třídní učitelé M. Čepil a M. Viktorová.

[31. 8. 2015 11:07:51] [Monika Viktorová - Učitel]
 • Mléko do škol - objednávky na září
Vážení rodiče,
opět vám v tomto školním roce budeme nabízet každý měsíc dotované mléčné výrobky. Objednávkový formulář budete mít k dispozici vždy zde v aktualitách. Výhodou tohoto formuláře je, že sám ihned spočítá počet objednaných výrobků a konečnou cenu. Připomínáme, že počet objednaných výroků nesmí překročit počet školních dnů v daném měsíci (ten je uveden na objednávkovém formuláři). Následně formulář vytisknete, podepíšete a pošlete spolu s penězi po dítěti do školy. To jej předá p. Stehlíkové na vrátnici.
Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, můžete si jej každý měsíc vyzvednout na vrátnici školy.
V každém měsíci budou vždy dva závozy, tzn. vaši objednávku rozdělíme na dvě poloviny a každou z nich si žák donese domů.

Objednávkový formulář ke stažení zde: formát .xls, formát .xlsx
V případě dotazů volejte na 545 425 072 (vrátnice - p. Stehlíková).
Na měsíc září plánujeme z organizačních důvodů pouze jeden závoz, kdy děti dostanou objednané výrobky najednou. Pro měsíc září je počet výrobků 21. Cena za mléko zůstává stejná. U Laksymáčku se cena zvýšila a to na 7,50 Kč za kus, protože tento výrobek už není zahrnut do dotovaného školního programu.
Objednávku je nutné odevzdat do pondělí 7. 9. 2015.
Závozové dny pro měsíc září jsou stanoveny na 3. 9. (závoz pouze ovoce) a 17. 9. (ovoce i mléčné výrobky).

[28. 8. 2015 16:13:58] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Organizace 1. týdne školního roku
V úterý 1. 9. začínáme v 9:00 hod. Slavnostním zahájením školního roku na školním dvoře. Po skončení programu na školním dvoře půjdou žáci s třídními učiteli do tříd (prvňáčky mohou do třídy doprovázet rodiče), kde proběhne třídnická hodina. Předpokládaný konec okolo 10:00 hod. na 1. stupni, na 2. stupni okolo 10:15 hod. V úterý 1. 9. se ve škole nevaří.
Ve středu a ve čtvrtek 2. a 3. 9. bude probíhat výuka ve třídách s třídními učiteli - vydávání učebnic, třídnické záležitosti. Prvňáčci budou mít 2 vyučovací hodiny, 2. - 5. ročník 3-4 vyuč. hodiny (odcházet na oběd budou v průběhu čtvrté hodiny a přesný konec výuky sdělí žákům třídní učitelka v úterý) a 6. - 9. ročník 4 vyuč. hodiny.
Od pátku 4. 9. se již bude vyučovat podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.
[27. 8. 2015 19:05:57] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Jídelníček

Jídelníček na první a druhý týden:
1. - 4. 9. 2015
7. - 11. 9. 2015

[26. 8. 2015 18:25:39] [Marian Čepil - Administrátor]
 • Úpravy v rozvrhu hodin
Oznamujeme, že ještě došlo k drobným úpravám rozvrhu především u vyšších ročníků (8. - 9. ročník). Odkaz na upravený rozvrh naleznete zde. Původní rozvrh byl tímto novým nahrazen i v předchozím příspěvku.
[24. 8. 2015 16:05:58] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace k novému školnímu roku
Informace k zahájení školního roku 2015/16 a fungování školní družiny v prvních dnech školy zde budou zveřejněny během příštího týdne.
[20. 8. 2015 10:43:32] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Aktualizace webových stránek školy
V současné době probíhá každoroční aktualizace údajů na webových stránkách školy. Z těchto důvodů mohou být některé odkazy zastaralé nebo nefunkční. Práce by měly být ukončeny do poloviny září. Děkujeme za pochopení.
[20. 8. 2015 10:42:25] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Stravné na září
Seznam plateb na září 2015 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[19. 8. 2015 13:00:09] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Rozvrh hodin
Zveřejňujeme rozvrh hodin pro nový školní rok. Jedná se o první verzi, ve které může dojít k drobným změnám podle aktuální situace na začátku školního roku. Rozvrh tříd 1. stupně berte jako závazný pouze v rozsahu hodin (tzn. počet hodin denně), uspořádání jednotlivých předmětů si změní třídní učitelky v přípravném týdnu. Žáci 3. A a 3. B mají v úterý v rozvrhu volné hodiny - v tuto dobu mají výuku plavání mimo budovu školy.

Zkratky jednotlivých předmětů jsou intuitivní. Pokud je za zkratkou předmětu uvedena závorka, znamená to, že se žáci v daném předmětu dělí na skupiny. Dále se v rozvrhu objevuje zkratka TřH, což je označení pro třídnickou hodinu, kterou budou všichni žáci trávit s třídním učitelem a zároveň si v této hodině zajdou na oběd. Pro náhled jednotlivých rozvrhů klikněte zde (soubor obsahuje všechny rozvrhy, nutno zvolit vybranou třídu v záhlaví formuláře).

Další informace k začátku školního roku se zde budou objevovat postupně v posledních dnech prázdnin.

Do dalších prázdninových dnů přejeme spoustu krásných zážitků, pohody a možná i malinko ochlazení a deště!

[14. 8. 2015 19:58:43] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Rozvrh hodin
Rozvrh hodin zveřejníme koncem příštího týdne.
[7. 8. 2015 18:40:18] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace pro nové strávníky
 • Obědy na měsíc září lze vyřídit od 24. 8. do 31. 8. 2015 vždy od 8.00 do 12.00 hod. nebo dle telefonické domluvy. Obědy se neplatí v hotovosti, ale pouze převodem nebo složenkou. Platba musí být připsána na účet školní jídelny (ŠJ) do 31. 8. 2015. Při pozdější platbě je nutné předložit vedoucí ŠJ doklad o zaplacení.
 • Prosíme rodiče, aby předem zavolali na tel. 545 425 078 (pí Bastlová) nebo napsali mail na adresu vbastlova@zskuldova.cz. Z časových důvodu je možné konzultovat obědy i po telefonu.
 • Dítě se nemůže stravovat ve školní jídelně, pokud neodevzdalo přihlášku ke stravování (platí pro nové strávníky), zaplacené obědy do 25. dne předchozího měsíce (neplatí pro platby na září) a zakoupený čip.
 • Přihlášku lze stáhnout z našich webových stránek a vyplněnou odevzdat vedoucí ŠJ. Rodiče, kteří budou platit trvalým příkazem nebo budou mít souhlas k inkasu, odevzdají kopii dokladu o jejich zřízení vedoucí ŠJ. Přihlášku ke stravování (vyplněnou a podepsanou) i kopii dokladu o jejich zřízení lze naskenovat a poslat mailem na adresu vedoucí ŠJ nebo v obálce na její jméno hodit do schránky u hlavního vchodu do školy.
 • Dotazy týkající se stravování zodpoví vedoucí ŠJ na tel. čísle: 545 425 078 nebo prostřednictvím mailu.
 • Cena obědů: I. kat. (7-10 let) - 23 Kč, II. kat. (11-15 let) - 25 Kč, III. kat. (15 a více let) - 27 Kč.
 • Další vysvětlující informace ke stravování si můžete přečíst zde.
[3. 8. 2015 11:53:56] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Seznamy pomůcek pro školní rok 2015/16
Zveřejňujeme seznamy pomůcek, které budou žáci jednotlivých tříd potřebovat v novém školním roce. Připomínáme žákům, že je možné ve většině předmětů pokračovat v rozepsaných sešitech a upozorňujeme, že není vhodné vyhazovat pracovní sešity, především pokud je nemáte doplněné až do konce. Zřejmě v nich budete pokračovat, příp. z nich můžete látku opakovat.
Seznamy pomůcek pro jednotlivé třídy si stáhnete kliknutím na název třídy nebo ročníku, který bude žák od září navštěvovat.
1. třída
, 2. A, 2. B, 3. třída, 4. třída, 5. třída, 6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída, Školní družina.

Na začátku školního roku budou žákům také hromadně nakoupeny pracovní sešity a další pomůcky (např. do praktických činností), o čemž vás budou informovat třídní učitelé nebo příslušní vyučující.

Prosíme rodiče, kteří mají možnost darovat zbytkový materiál (dřevo, železo, plast ...) pro využití v pracovních činnostech, aby se spojili s paní učitelkou Kobrovou. Děkujeme.

[22. 7. 2015 13:59:35] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Ocenění Českého olympijského výboru
[22. 7. 2015 13:57:17] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku
V průběhu prázdnin bude ve škole probíhat oprava sociálního zařízení a sprch v 1. patře. Na základě výběrového řízení na zakázku s názvem "Oprava místností sociálního řízení a sprch v objektu TZŠ, Brno, Kuldova 38" byla na realizaci této zakázky vybrána firma Stavitelství Zemánek s.r.o. Náhled smlouvy.
[10. 7. 2015 12:34:07] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Adaptační kurz pro budoucí 6. třídu

Vážení rodiče budoucích šesťáků,
vzhledem k tomu, že se nás v novém roce sejde více a budou mezi námi nové tváře, na které se moc těšíme, připravila jsem společně s centrem Leporelo adaptační kurz, kde se děti navzájem seznámí, poznají se a navážou vztahy, které je někdy obtížné vybudovat pouze ve škole. Pojedeme v druhé polovině září a jedná se o třídenní kurz s celodenním programem, jídlem a zábavou. Prosím Vás o to, abyste počítali s finanční částkou okolo 1.650 Kč za celý adaptační kurz, v ceně jsou již započítány všechny náklady. Bližší informace se ode mě a od Vašich dětí dovíte na začátku nového školního roku.  Budu se těšit! 

[10. 7. 2015 10:41:57] [Lenka Dvořáková - Učitel]
 • Oslavy 600. výročí upálení Mistra Jana Husa

I naše škola se připojila k oslavám 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Od poloviny července jste mohli do školy v stoupit po husových stopách. Více o celé kampani i dalších akcích najdete zde.

[7. 7. 2015 13:14:37] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Oznámení o přijetí žáka k základnímu vzdělávání
K základnímu vzdělávání od školního roku 2015/16 byl přijat žák Z2015-72.
[2. 7. 2015 11:19:47] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Hurá na prázdniny!

Opět na tomto místě a v tento čas děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy za přízeň a důvěru v uplynulém školním roce a přejeme všem krásné léto plné úžasných zážitků.
Našim zaměstnancům děkujeme za jejich celoroční nelehkou práci a přejeme jim, aby opět rychle setřásli únavu a načerpali dostatek energie pro příští školní rok:).

[1. 7. 2015 15:33:42] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Úřední hodiny během hlavních prázdnin

Od 1. 7. do 9. 7. a od 17. 8. do 30. 8. v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.

Od 10. 7. do 16. 8. jsou stanoveny úřední hodiny školy každou středu od 9.00 do 13.00 hod.

[1. 7. 2015 15:30:25] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pod napětím
Celý text novinky najdete v sekci Akce školy / Postřehy z akcí školy
[1. 7. 2015 15:29:25] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Absolventská vystoupení
Celý text novinky najdete v sekci Akce školy / Postřehy z akcí školy
[1. 7. 2015 15:02:50] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Matematik školy
Letos jsme již 6. rokem vyhlašovali vítěze soutěže Matematik školy. Tato celoroční soutěž pro žáky 2. stupně vyplývá ze zaměření školy a její snahou je ocenit žáky za jejich práci a úspěchy v hodinách matematiky a matematických, šachových, finančních nebo logických soutěžích. Jednotlivé aktivity jsou bodovány členy předmětové komise matematiky a na závěr školního roku vyhlašujeme vítěze, kteří obdrží zajímavé ceny od našich sponzorů. V letošním ročníku soutěž opanovaly dívky, protože se na prvních místech umístily hned čtyři:). V kategorii 6. - 7. tříd se na na 1. místě umístila Radka Fojtová, 2. místo patří Elišce Žižlavské a 3. místo Leoně Fojtové. V kategorii 8. a 9. tříd pak 1. místo obsadila Magda Černá, na 2. místě skončil Michal Bureš a na 3. místě Pepa Pešek. Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v matematice:).
[1. 7. 2015 14:53:05] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2014/2015