Dnes je 30. 09. 2016
Svátek má Jeroným
Asynchronous e-learning system

Aktuality

 • Kroužky ve školním roce 2016/2017
Od 3. 10. začínají ve škole fungovat kroužky. Výjimkou jsou pondělní sportovní hry a keramika, o jejichž zahájení vás budeme včas informovat. Startují jak kroužky organizované školou (seznam otevřených kroužků najdete zde), tak i kroužky organizované externě - Judo, Věda nás baví. Podrobnosti najdete vezprávě v Edookitu.
[29. 9. 2016 13:16:26] [Dalibor Horáček - Zástupce ředitele]
 • Čtenářské koutky a noci s knihou
Zveme děti, které navštěvují ŠD, společně s jejich rodiči na odpolední posezení s knihou 17. 10. 2016 v době od 16.00 do 17.30 hod. Společně si přečteme ukázky z oblíbených knih dětí v prostorách ŠD ve 3. a 4. oddělení s malým pohoštěním. Těší se na Vás vychovatelky ŠD.
 
[27. 9. 2016 13:34:35] [Lucie Rosová - Školní družina]
 • Sběr papíru
Od pondělí 3. 10. do středy 5. 10. bude ke vchodu na školní dvůr přistaven kontejner na starý papír. Vážení bude probíhat každé ráno od 7.20 do 7.50. Předm děkujeme všem sběračům.
[26. 9. 2016 08:18:30] [Dalibor Horáček - Zástupce ředitele]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 3. 10. do 7. 10.
Jídelníček si můžete prohlédnout zde.
[23. 9. 2016 09:28:10] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 26. 9. do 30. 9.
Jídelníček si můžete prohlédnout zde.
[23. 9. 2016 09:27:05] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Ředitelské volno pro žáky
Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 7. 10. 2016 v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z organizačních a technických důvodů. Ve škole budou volební místnosti pro krajské volby a referendum.
Provoz školní družiny bude zajištěn podle zájmu, školní jídelna však bude mimo provoz.
[22. 9. 2016 21:40:57] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Mléko do škol - objednávky na říjen
Vážení, rodiče,
opět Vám v tomto školním roce nabízíme každý měsíc dotované mléčné výrobky. Od tohoto měsíce budete mít objednávkový formulář na školní mléčné výrobky k dispozici vždy v aktualitách na webových stránkách školy. Výhodou tohoto formuláře je, že sám ihned spočítá počet objednaných výrobků a konečnou cenu. Připomínáme, že počet objednaných výrobků nesmí překročit počet školních dnů (ten je uveden na objednávkovém formuláři). Následně jej vytisknete, podepíšete a pošlete spolu s penězi po dítěti do školy. To jej předá p. Stehlíkové na vrátnici.

Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, můžete si jej každý měsíc vyzvednout na vrátnici školy.

Pro tento měsíc je stanoven počet výrobků na 18. V každém měsíci budou vždy dva závozy, tzn. vaši objednávku rozdělíme na dvě poloviny a každou z nich si žák donese domů.

Objednávkový formulář ke stažení zde: formát .xls, formát .xlsx
V případě dotazů volejte na 545 425 072 nebo 727 769 584 (vrátnice - p. Stehlíková).

Na měsíc září plánujeme z organizačních důvodů pouze jeden závoz, kdy děti dostanou objednané výrobky naráz.
Objednávku je nutné odevzdat do pondělí 26. 9. 2016.
Závozové dny: 22.9., 6.10., 20.10., 10.11., 24.11., 8.12.

[19. 9. 2016 11:30:56] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Stravné na říjen
Seznam plateb na říjen 2016 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[14. 9. 2016 12:37:09] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 19. 9. do 23. 9.
Jídelníček si můžete prohlédnout zde.
[14. 9. 2016 12:35:05] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Ohlédnutí za třídními schůzkami
V pondělí 12. 9. se konaly první třídní schůzky v tomto školním roce. Jsme rádi, že jste si našli čas a přišli se seznámit s novinkami a plány na letošní školní rok. Děkujeme všem rodičům, kteří se třídních schůzek zúčastnili. Pro rodiče, kteří se nemohli dostavit, zde uvádíme nejdůležitější body z programu třídních schůzek:
 • volba třídního důvěrníka do Spolku rodičů (seznam Rady Spolku rodičů naleznete v sekci Spolek rodičů během několika dnů)
 • prázdninové rekonstrukce a úpravy v budově školy (úprava učeben, výmalby chodeb, polepy schodiště, nový nábytek a další běžné úpravy)
 • další etapa výměny oken se uskuteční během podzimu - o změnách v režimu školy budete včas informováni
 • školní informační systém Edookit - elektronická ŽK (od 2. ročníku) a TK (všechny ročníky), zde můžete sledovat absenci či hodnocení svého dítěte, stejně tak probrané učivo, zadané domácí úkoly apod. Webové stránky školy i Facebook zůstávají původní (info o mimoškolních akcích, aj.)
 • seznámení se s novinkami v organizaci výuky dané třídy (učební plán, vyučující, náhradní TU, příp. asistenti pedagoga)
 • pomůcky, pracovní sešity, školní sešity (s logem školy) - možnost koupě po celý školní rok
 • seznámení se školním řádem, vnitřním řádem ŠJ, vnitřním řádem ŠD (ke stažení na webových stránkách školy i na nástěnce ve vestibulu školy nebo ŠD)
 • pozor - děti, které nenavštěvují školní družinu, odchází po vyučování/obědě domů - pokud je vyzvedáváte po skončení výuky, prosíme o Váš včasný příchod ke škole, zároveň děti také poučte s kým mohou šk. budovu opustit, škola po skončení vyučování již za děti nemá zodpovědnost, tzn. ve vestibulu školy je nikdo nehlídá
 • pozor - nezaměňovat číslo účtu školy (platby kroužků, výletů apod.) s číslem účtu školní jídelny (pouze platby stravného)
 • upozonění na nutnost odhlašování žáků během nemoci - vysvětlení způsobu odhlašování přes Edookit
 • rozšíření Školního poradenského pracoviště - vedoucím je výchovná poradkyně Mgr. K. Kobrová a spolupracuje se školním psychologem, metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním asistentem
 • škola je zapojena do několika projektů - Mentoring s MMB, pokračujeme v mezinárodním projektu La Ngonpo, zapojili jsme se do Výzvy 22
 • škola pokračuje v projektu "Ovoce do škol", který podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací a také v projektu Mléko do škol (dotované mléčné výrobky pro všechny žáky) - informace v Aktualitách
 • nově nabízíme možnost zdravých svačinek - třídní důvěrníci přinesli ochutnávku na třídní schůzky. Vzhledem k projevenému zájmu proběhne v nejbližší době anketa s předběžným přihlašováním zájemců, abychom mohli projekt rozjet
 • seznámení s plánovanými akcemi na 1. pololetí školního roku (výlet, ŠvP, exkurze, ročníkové projekty, sběr papíru - od 3. do 5. 10.)
 • informace o kroužcích
 • informace o soutěžích pořádaných školou - budou zveřejňovány zde v aktualitách, letáky a pozvánky na další zajímavé akce - vkládáme na školní Facebook
 • časový harmonogram (ke stažení v sekci Organizace školního roku)
 • stále platí pro žáky doporučení nepoužívat během vyučování mobilní telefony, tablety aj., a to z důvodu jejich psychohygieny, trávení přestávky hrou s kamarády, přípravou na další hodinu
 • připravujeme rezervační systém na hovorové hodiny
 • škola uvítá jakoukoli formu sponzoringu a podpory (knihy i cizojazyčné, květiny, papíry, odměny pro žáky, hry, kancelářské potřeby, ...)
[14. 9. 2016 12:27:02] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Osvěta neslyšících na Kuldovce

Dnes proběhla ve třídě 8.B ojedinělá výchovná akce - konala se osvěta neslyšících. Žáky navštívily zástupkyně České unie neslyšících - slečna Veronika Mikulová jako přednášející a Petra Segeťová jako tlumočnice ze znakové řeči. Veronika, která je od narození neslyšící, vysvětlila dětem, jaký je rozdíl mezi neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými lidmi, jaké jsou kompenzační pomůcky, jak s těmito lidmi jednat. Učili jsme se komunikaci, odezírání a gestikulaci. Ukázali jsme si a natrénovali některá gesta ze znakového jazyka, vysvětlili jsme si, jak se přizpůsobit neslyšícím, případně lidem s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením a jak jim případně pomoci. Seznámili jsme se se zajímavostmi ohledně prstové abecedy a jejím užíváním v různých jazycích, následně si každý žák vyzkoušel vyhláskovat své jméno pomocí prstové abecedy.

Akce měla u dětí úspěch, aktivně se zapojovaly do všech aktivit a nechyběla ani legrace. Jelikož máme ve třídě integrovanou žákyni se zrakovým postižením, oceňuji jako třídní učitelka, že její spolužáci měli možnost se touto formou seznámit s dalším druhem handicapu, který se dá ale báječně zvládnout. Chválím žáky a děkuji Veronice i Petře za skvěle připravenou akci.

[14. 9. 2016 11:24:00] [Daniela Míčková - Učitel]
 • Zveřejňujeme jídelníček na týden od 12. 9. do 16. 9.
Zveřejňujeme jídelníček na příští týden.
[9. 9. 2016 15:46:59] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pozvánka na 1. třídní schůzky
Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na 1. třídní schůzky v tomto školním roce. Budou se konat v pondělí 12. 9. od 16:30 hod. Protože náplní schůzek budou především organizační záležitosti týkající se chodu školy a informace pro danou třídu, budou během třídních schůzek ve škole přítomni pouze třídní učitelé. Pokud byste měli zájem hovořit s některým z netřídních učitelů, dohodněte si s ním telefonicky nebo mailem individuální schůzku.
Program třídních schůzek:
1. Informace třídního učitele - novinky v organizaci výuky dané třídy (předměty, vyučující), učební plán, pomůcky, školní řád, vnitřními řády ŠJ a ŠD, apod.
2. Elektronická ŽK a třídní kniha
3. Plán akcí školy a třídy na školní rok 2016/17 (projekty školy, výlety, ŠvP, projektové dny, ovoce a mléko do škol, sběr papíru, kroužky, možnost svačinek, objednávkový systém na hovorové hodiny,...)
4. Informace o možnostech získávání informací o dění ve škole a plánovaných inovacích
5. Informace Klubu rodičů
6. Diskuse, různé

[8. 9. 2016 08:20:00] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Mléko do škol - objednávky na září
Vážení, rodiče,
opět Vám v tomto školním roce nabízíme každý měsíc dotované mléčné výrobky. Od tohoto měsíce budete mít objednávkový formulář na školní mléčné výrobky k dispozici vždy v aktualitách na webových stránkách školy. Výhodou tohoto formuláře je, že sám ihned spočítá počet objednaných výrobků a konečnou cenu. Připomínáme, že počet objednaných výrobků nesmí překročit počet školních dnů (ten je uveden na objednávkovém formuláři). Následně jej vytisknete, podepíšete a pošlete spolu s penězi po dítěti do školy. To jej předá p. Stehlíkové na vrátnici.

Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, můžete si jej každý měsíc vyzvednout na vrátnici školy.

Pro tento měsíc je stanoven počet výrobků na 21. V každém měsíci budou vždy dva závozy, tzn. vaši objednávku rozdělíme na dvě poloviny a každou z nich si žák donese domů.

Objednávkový formulář ke stažení zde: formát .xls, formát .xlsx

V případě dotazů volejte na 545 425 072 nebo 727 769 584 (vrátnice - p. Stehlíková).

Na měsíc září plánujeme z organizačních důvodů pouze jeden závoz, kdy děti dostanou objednané výrobky naráz.
Objednávku je nutné odevzdat do pondělí 12. 9. 2016.

[5. 9. 2016 10:56:58] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Logická olympiáda - možnost přihlašování
I v letošním školním roce se mohou žáci zúčastnit Logické olympiády. Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky, založenou na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost logického uvažování.
Zájemci se mohou přihlašovat do konce září na adrese: http://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/.
Termíny jednotlivých kol pro jednotlivé kategorie a další informace naleznete na stránkách této soutěže: http://www.logickaolympiada.cz/
Soutěžící mohou plnit zadané úkoly doma, potřebný je pouze počítač a připojení k internetu.
Více informací obdrželi žáci i rodiče v Edookitu.
[5. 9. 2016 10:45:18] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Jídelníček na první dva týdny školy
Zveřejňujeme jídelníček na první a druhý týden:
1. - 2. 9. 2016
5. - 9. 9. 2016
[24. 8. 2016 15:38:27] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Provoz školní družiny na začátku školního roku
Ve čtvrtek 1. 9. je provoz školní družiny od 7:00 do 16:30 hod. Děti přihlášené do ŠD odcházejí po skončení výuky do družiny v doprovodu třídní učitelky. Školní jídelna nevaří.
V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní družiny Bc. Lucii Rosovou nebo na vychovatele jednotlivých oddělení.

V ostatní dny již funguje školní družina v normální provozní době. Děti, které nepůjdou v daný den (dny) do ŠD, ale jsou do ní přihlášeny, musí mít písemnou omluvenku.
Prosíme rodiče o upřesnění odchodu ze ŠD (čas a zda dítě odchází samo nebo v doprovodu).

Platba ŠD:
Měsíční poplatek je stanoven ve výši 120,-Kč. Poplatek za ŠD se platí pololetně (tzn. 600,-Kč).
Možnosti platby:
- převodem na účet školy
- hotově u paní hospodářky.
Variabilní symbol obdrží děti v 1. týdnu školy.
První pololetí je nutné uhradit do konce září, druhé pololetí do konce ledna.

Do školní družiny si děti nosí:
- deníček
- sportovní oblečení (děti si jej nechávají v šatnách)

[24. 8. 2016 15:26:55] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Organizace začátku školního roku

Ve čtvrtek 1. 9. začínáme v 9:00 hod. Slavnostním zahájením školního roku na školním dvoře. Po skončení programu na školním dvoře půjdou žáci s třídními učiteli do tříd (prvňáčky mohou do třídy doprovázet rodiče), kde proběhne třídnická hodina. Předpokládaný konec okolo 10:00 hod. na 1. i 2. stupni. Ve čtvrtek 1. 9. se ve škole nevaří.

Prosíme, aby si žáci 2.-4. tříd přinesli první den do školy malý deníček (pokud si jej zaplatili a na konci roku sešity nedostali, nemusí si jej nosit, dostanou jej ve škole).

V pátek a v pondělí 2. a 5. 9. bude probíhat výuka ve třídách s třídními učiteli - vydávání učebnic, třídnické záležitosti. Prvňáčci budou mít 2 vyučovací hodiny, 2. - 5. ročník 3-4 vyuč. hodiny (odcházet na oběd budou v průběhu čtvrté hodiny a přesný konec výuky sdělí žákům třídní učitelka ve čtvrtek) a 6. - 9. ročník 4 vyuč. hodiny.
Od úterý 6. 9. se již bude vyučovat podle běžného rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

[24. 8. 2016 15:24:35] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace k novému školnímu roku
Informace k zahájení školního roku 2016/17 a fungování školní družiny v prvních dnech školy zde budou zveřejněny koncem příštího týdne.
[15. 8. 2016 10:36:06] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Aktualizace webových stránek
V současné době probíhá každoroční aktualizace údajů na webových stránkách školy. Z těchto důvodů mohou být některé odkazy zastaralé nebo nefunkční. Práce by měly být ukončeny do poloviny září. Děkujeme za pochopení.
[15. 8. 2016 10:35:09] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme rozvrh hodin
Zveřejňujeme rozvrh hodin pro nový školní rok. Jedná se o první verzi, ve které může dojít k drobným změnám podle aktuální situace na začátku školního roku. Rozvrh 1. - 4. tříd berte jako závazný pouze v rozsahu hodin (tzn. počet hodin denně), uspořádání jednotlivých předmětů si změní třídní učitelky v přípravném týdnu. Žáci 3. A a 3. B mají v úterý v rozvrhu volné hodiny - v tuto dobu mají výuku plavání mimo budovu školy.

Zkratky jednotlivých předmětů jsou intuitivní. Pokud je za zkratkou předmětu uvedena závorka, znamená to, že se žáci v daném předmětu dělí na skupiny. Dále se v rozvrhu objevuje volná hodina mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, což bude třídnická hodinu, kterou budou všichni žáci trávit s třídním učitelem a zároveň si v této hodině zajdou na oběd. Pro náhled jednotlivých rozvrhů klikněte zde (soubor obsahuje všechny rozvrhy, nutno zvolit vybranou třídu v záhlaví formuláře).

Další informace k začátku školního roku se zde budou objevovat postupně v posledních dnech prázdnin.

Do dalších prázdninových dnů přejeme spoustu krásných zážitků a pohody.

[15. 8. 2016 09:40:53] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Stravné na září
Seznam plateb na září 2016 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[2. 8. 2016 14:10:56] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace pro strávníky
 • Obědy na měsíc září lze vyřídit od 24. 8. do 31. 8. 2016 vždy od 8.00 do 12.00 hod. nebo dle telefonické domluvy. Obědy se neplatí v hotovosti, ale pouze převodem nebo složenkou. Platba musí být připsána na účet školní jídelny (ŠJ) do 31. 8. 2016. Při pozdější platbě je nutné předložit vedoucí ŠJ doklad o zaplacení.
 • Číslo účtu školní jídelny 108 448 720/0300 (pozor!, nezaměňujte s účtem školy!). Každý strávník má přidělen variabilní symbol, který jej identifikuje. Pokud při platbě není správně uveden VS, může se stát, že vaše platba bude zaúčtována na konto jiného strávníka, u trvalého příkazu je také nutný VS.
 • Prosíme rodiče, aby předem zavolali na tel. 545 425 078 (pí Bastlová) nebo napsali mail na adresu vbastlova@zskuldova.cz. Z časových důvodu je možné konzultovat obědy i po telefonu.
 • Dítě se nemůže stravovat ve školní jídelně, pokud neodevzdalo přihlášku ke stravování (platí pro nové strávníky), nemá zaplacené obědy do 25. dne předchozího měsíce (neplatí pro platby na září) a zakoupený čip.
 • Přihlášku lze stáhnout z našich webových stránek a vyplněnou odevzdat vedoucí ŠJ. Rodiče, kteří budou platit trvalým příkazem nebo budou mít souhlas k inkasu, odevzdají kopii dokladu o jejich zřízení vedoucí ŠJ. Přihlášku ke stravování (vyplněnou a podepsanou) i kopii dokladu o jejich zřízení lze naskenovat a poslat mailem na adresu vedoucí ŠJ nebo v obálce na její jméno hodit do schránky u hlavního vchodu do školy.
 • Seznam plateb (kromě nových žáků) bude vyvěšen od 10. 8. 2016 na dveřích u hlavního vchodu a na webových stránkách školy.
 • Dle vyhlášky jsou strávníci zařazování do kategorie na porci hlavního jídla dle věku a na dobu školního roku (období od 1. 9. do 31. 8.), ve kterém dosahují věku příslušné kategorie. Z toho vyplývá, že žáci, kteří dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku na stravné.
 • Doporučená měsíční platba pro trvalé příkazy:
        I. kat. (7-10 let): 24,-Kč/oběd,  500,- Kč/měsíc
        II. kat. (11-15 let): 27,-Kč/oběd, 600,- Kč/měsíc
        III. kat. (15 a více let): 30,-Kč/oběd, 600,- Kč/měsíc
 • Trvalý příkaz si nastavte od srpna 2016 (splatnost 15. dne v měsíci) do května 2017 dle kategorií.
 • Začínáme vařit od 2. 9. 2016.
[2. 8. 2016 14:06:27] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme seznamy pomůcek pro jednotlivé ročníky
Zveřejňujeme seznamy pomůcek, které budou žáci jednotlivých tříd potřebovat v novém školním roce. Připomínáme žákům, že je možné ve většině předmětů pokračovat v rozepsaných sešitech a upozorňujeme, že není vhodné vyhazovat pracovní sešity, především pokud je nemáte doplněné až do konce. Zřejmě v nich budete pokračovat, příp. z nich můžete látku opakovat.
Seznamy pomůcek pro jednotlivé třídy si stáhnete kliknutím na název ročníku, který bude žák od září navštěvovat. Postupně budeme jednotlivé neaktivní odkazy doplňovat.
1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník, Školní družina.

Na začátku školního roku budou žákům také hromadně nakoupeny pracovní sešity a další pomůcky (např. do praktických činností), o čemž vás budou informovat třídní učitelé nebo příslušní vyučující.

Prosíme rodiče, kteří mají možnost darovat zbytkový materiál (dřevo, železo, plast ...) pro využití v pracovních činnostech, aby se spojili s paní učitelkou Kobrovou. Děkujeme.

[16. 7. 2016 10:53:26] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Krásné léto a prázdniny plné dobrodružství!

Zase po roce na tomto místě a v tento čas děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy za přízeň a důvěru v uplynulém školním roce a přejeme všem pohodové léto plné dobrodružství, společných okamžiků a příjemných zážitků.
Našim zaměstnancům děkujeme za jejich celoroční práci a přejeme jim, aby si příjemně odpočali a načerpali dostatek energie a nadšení pro příští školní rok:).

[4. 7. 2016 15:22:34] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Obrovský úspěch na Mistrovství ČR školních družstev v šachu

Čtvrtý rok po sobě se družstvo našich šachistů, byť v omlazené sestavě, probojovalo na Mistrovství ČR školních družstev v šachu. Družstvo ve složení V. Jurásek, M. Žitný, K. Khadash, S. Khadash a R. Musil pod vedením trenéra Adama Effenbergera vybojovalo v kongresovém sálu ve Zlíně v konkurenci 28 nejlepších českých a moravských šachových družstev úžasné 2. místo, a to jen půl bodu za celkovým vítězem. Jsme velmi pyšní, že máme ve škole vícemistry České republiky v šachu! Klukům moc blahopřejeme a přejeme mnoho dalších šachových úspěchů.

[4. 7. 2016 14:39:17] [Dalibor Horáček - Zástupce ředitele]
 • Úřední hodiny během hlavních prázdnin
Od 1. 7. do 8. 7. a od 22. 8. do 31. 8. v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.

Od 9. 7. do 21. 8. jsou stanoveny úřední hodiny školy každou středu od 8.00 do 12.00 hod.

[4. 7. 2016 14:30:05] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Absolventská vystoupení
Celý text novinky najdete v sekci Akce školy / Postřehy z akcí školy
[4. 7. 2016 14:26:53] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Matematik školy
Na slavnostním ukončení školního roku jsme již 7. rokem vyhlašovali vítěze soutěže Matematik školy. Tato celoroční soutěž pro žáky 2. stupně vyplývá ze zaměření školy a její snahou je ocenit žáky za jejich práci a úspěchy v hodinách matematiky a matematických, šachových, finančních nebo logických soutěžích. V tomto roce pořadím zamíchaly nejen stálé matematické soutěže, ale také velké úspěchy v celorepublikových kolech soutěže Pangea nebo Mistrovství ČR v šachu. Jednotlivé aktivity jsou bodovány členy předmětové komise matematiky a na závěr školního roku vyhlašujeme vítěze, kteří obdrží zajímavé ceny od našich sponzorů.
V letošním ročníku soutěž opět opanovaly dívky, protože se na prvních místech umístily hned čtyři:). V kategorii 6. - 7. tříd se na na 1. místě umístila Radka Fojtová, 2. místo patří Leoně Fojtové a 3. místo Šárce Müllerové. V kategorii 8. a 9. tříd pak dělené 1.-2. místo obsadili Zdeněk Novotný a Vojta Jurásek a na 3. místě skončila Magda Černá. Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v matematice:).
[4. 7. 2016 14:13:20] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2015/2016